main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KAIKKI MELOO!

 

Kuten koskenlaskussa niin oppilaskuntatoiminnassakin eteenpäin pääseminen ja karikoiden ylittäminen edellyttävät kaikkien yhteistyötä.

Pienissä kouluissa kaikkien oppilaiden osallistuminen vaikka luokkatoimikunnan työskentelyyn on vielä järjestettävissä, mutta useita opetusryhmiä käsittävissä kouluissa on toimittava edustuksellisuutta noudattaen. Helposti käy niin, että oppilaskunnan toiminta tulee tutuksi ja läheiseksi vain niille oppilaille, jotka valitaan hallitukseen. Oppilaskunnan toiminnan - siis hallituksenkin toiminnan - tulee olla avointa.

Olisiko mahdollista, että oppilaskunnan hallituksen kokouksia ennen ja jälkeen luokan edustaja käyttää puheenvuoron oppilaskunnan hallituksen toiminnasta, jonka jälkeen luokassa voidaan antaa

 • evästystä,
 • ideoita,
 • toiveita ja
 • näkemyksiä siitä,

mitä oppilaskunnan olisi hyvä tehdä?

Opettajat tukevat ja kannustavat näin oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka kykenevät ottamaan osaa yhteisiin asioihin.

 

Oppimispolku aktiiviseen kansalaisuuteen

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen oppimispolkua voi hahmotella seuraavasti: 

 Alkuopetusikäiset

perustaidot ja sitoutuminen        

 •  tiedän mikä on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus
 • tiedän miten kokouksissa toimitaan
 •  tiedän mikä on tehtäväni hallituksen jäsenenä

 3.-4.-luokkalaiset

ilmaisutaidot ja suunnittelu

 • edustan luokkaani hallituksessa
 • käytän puheenvuoroja hallituksen kokouksissa aktiivisesti
 •  kysyn luokkani mielipidettä aktiivisesti käsiteltäviin asioihin
 •  osallistun yhteisten asioiden hoitamiseen

 4.-5. –luokkalaiset

perustelut ja arviointi

 •  osaan perustella mielipiteeni
 • tiedän miten koulussani tehdään päätöksiä
 •  osallistun aktiivisesti asioiden eteenpäin viemiseen
 •  kykenen arvioimaan hallituksen työskentelyä

 7.-9. –luokkalaiset 

neuvottelu ja kehittäminen

 • osaan neuvotella asioista ja ymmärrän myös muita näkökulmia asioihin         
 •  tuon aktiivisesti luokkani toivomia asioita hallituksen käsittelyyn
 •  ymmärrän toiminnan arvioinnin merkityksen työskentelyn kehittämisessä

Oppimispolku on mukailtu  Linda Leinosen vuonna 2007 tehdyn pro gradu -tutkielman Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi – tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit. Tampereen yliopisto.

(päivitetty 17.01.2011)