main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TILAUSKOULUTUS  

Innosta vaikuttamaan -sisältökokonaisuus

Koulun kerhotoiminnan kehittämisen yhtenä tavoitteena on linkittää oppilaat mukaan oman koulunsa kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa eväitä siitä, miten oppilaita voidaan innostaa mukaan kehittämään koulunsa kerhotoimintaa.

Koulutuksen taustalla vaikuttavat ajatukset osallistuva kansalainen ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteista kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, omaa elämäänsä hallitsevia kansalaisia.

Koulutuksen aikana keskitytään kahteen - koulun kerhotoimintaan oleellisesti liittyvään aiheeseen:

1. Oppilaskunnan rooli koulunsa kerhotoiminnassa

Miksi oppilaskunnalla pitäisi olla aktiivinen rooli kerhotoiminnassa?
Mihin oppilaat haluaisivat vaikuttaa koulussaan?
Miten oppilaat saisivat äänensä kuuluviin kerhotoiminnassa?

2. Nuorten parlamentti -toiminta osana koulun kerhotoimintaa

Mikä on Nuorten parlamentti?
Mitkä ovat Nuorten parlamentin tavoitteet?
Mitä Nuorten parlamentti -kerhossa tehdään?

 

Koulutus soveltuu yläkouluissa toimiville kerhonohjaajille ja opettajille. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksen tilauslomake

Lisätietoja

tiina.karhuvirta[at]kerhokeskus.fi
09 6962 4415