main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Tiedekasvatus :: Luova ongelmanratkaisu

LUOVA ONGELMANRATKAISU

Opinkirjo tarjoaa täydennyskoulutusta ja kursseja, joissa käytetään luovan ongelmanratkaisun menetelmiä.

Kirjassa Ideasta ratkaisuun 2 – virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa (pdf) perehdytään luovan ongelmanratkaisuprosessin toteuttamiseen opetustyössä. Luova ongelmanratkaisu motivoi ja sitouttaa oppijaa. Lähtökohtana on oppijalähtöisyys, kytkös jokapäiväiseen elämään ja ongelman aitous. Kirjassa annetaan käytännön työkaluja ohjata ja toteuttaa luovan onglemanratkaisun prosessia.