main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kemiaa tiedekerhossa I

Ensimmäisessä kemian kerhossa perehdytään moniin kemiaan liittyviin asioihin, kuten esimerkiksi turvallisuuteen ja aineiden tiheyteen. Kerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla tehdään yksi tai useampi kokeellinen tehtävä. Sen lisäksi on esitetty muutamia ideoita tai pohdintakysymyksiä edesauttamaan keskustelua kerhotunnin aikana.

Taustamateriaalia kemian kerhoon:
• Ksenonit virtuaalitiedekerho: www.helsinki.fi/luma/ksenonit/
• Kokeellista keimaa: www.helsinki.fi/kemma/opettajille/opetusmateriaaleja/kokeellista_kemiaa.html


 1. kerhokerta – Johdanto ja varoitusmerkkeihin tutustumien

 • Johdatus kerhoon
  - kerhon perussäännöt
  - turvallisuus
  - raportointi
 • Varoitusmerkit tutuksi
  - opettaja voi koota erilaisia pakkauksia, jossa on varoitusmerkkejä
  - kerholaiset tutkivat pakkauksia ja yhdessä mietitään, mistä vaarasta mikäkin merkki varoittaa
  - perehdytään myös sellaisiin varotusmerkkeihin, joita ei pakkauksissa tullut esille
  - lopuksi voidaan kerrata varoitusmerkit hauskan bingon avulla (pdf-tiedosto, 5 pelipohjaa ja siihen liittyvät kortit. Tarvitaan väritulostin) HUOM! Merkit ovat muuttuneet! Peliä voi kuitenki pelata tällaisena.

 2. kerhokerta – Erotusmenetelmät

 • Kysymyksiä pohdittavaksi:
  - mitä eroa on puhtaalla aineella ja seoksella? Miettikää esimerkkejä molemmista.
  - millaisia seoksia olet tänään käsitellyt tai syönyt?
  - millaisia menetelmiä seoksen sisältämien eri aineiden erotukseen olet käyttänyt arkielämässä?
 • Kromatografia (yhdisteiden erotusmenetelmä), oppilaan ohje (pdf-tiedosto)

3. kerhokerta – Mittaaminen

 • Kysymyksiä pohdittavaksi:
  - millaisissa tilanteissa tarvitaan mittaamista? Mitä kaikkea voi mitata?
  - millaisia mittayksikköjä on olemassa?
  - miksi liuokset asettuvat kerroksittain? Mikä määrää kerrosten järjestyksen?
 • Sokerisateenkaari, opettajan ohje (pdf-tiedosto)
  - Opettajan ohjetta voi käyttää myös oppilaan ohjeena tai ohjaaja voi kirjoittaa jokaisen kerholaisen (tai parin tai ryhmän) tehtävän taululle (käytännössä tarvitaan oppilaan tietoon vain sokerin määrä, veden määrä ja väri) tai sanella ohjeen paperille

4. kerhokerta – Nesteiden tiheys

 • Jo edellisellä kerhokerralla tehtävässä käsiteltiin liuoksia, joilla oli erilainen tiheys. Silloin liuokset saatiin aikaiseksi sekoittamalla niihin suolaa tai sokeria. Käytämme päivittäisessä elämässä myös jo valmiita nesteitä, joiden tiheys on erilainen.
 • Rakennetaan areometri eli tiheyden mittari, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)

5. kerhokerta – Nesteiden tiheys

 • Uppoava öljy, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)
  - Kokeessa havaitaan, että öljy kelluu keveämpänä veden pinnalla. Ennen kun lisätään suolaa, voidaan pohtia yhdessä, miten tai missä olosuhteissa öljy voisi upota ja olisiko se ylipäätänsä mahdollista.
  - Laavalamput toimivat samalla tavalla. Lampussa olevilla nesteillä on suunnilleen sama tiheys, mutta ne eivät sekoitu keskenään. Lampun pohjalla olevat ”laavapallot” lämpenevät, muuttuvat harvemmiksi ja nousevat pintaa kohti. Ylhäällä on viileämpää, laava jäähtyy ja uppoa taas.

6. kerhokerta – Hiilidioksidi


Palaute kerholaisilta

Kerhokokonaisuuden päättyessä on tärkeää pyytää kerholaisilta ja huoltajilta palautetta kerhosta. Palautteen avulla saat tärkeää tietoa kerhon onnistumisesta ja voit kehittää kerhoa tulevaisuutta varten.