main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Teemakokonaisuuden "Kemiaa II" turvallisuusohjeet

  • Kerhossa noudatetaan samanlaisia perusturvallisuusohjeita kuin oppitunneillakin. Työohjeissa käytettävät välineet ja aineet ovat suurilta osilta yksinkertaisia ja kerholaisille jo arkielämästä tuttuja.
  • Lasiesineet voivat särkyä. Silloin sirpaleet kerätään talteen ja oppilaiden on puettava jalkineet jalkaan, jos ne on otettu jostain syystä ennen työskentelyä pois. Jos sirpaleita on erittäin paljon tai ne ovat pieniä, työskentely on ehkä syytä lopettaa kokonaan. Pitää myös muistaa, että tavallinen lasi ja ns. laboratoriolasi kerätään erikseen.
  • Työohjeissa käytettävät aineet ovat usein elintarvikkeita. Siitä huolimatta niitä, tai mitään muutakaan laboratoriossa olevaa, ei saa laittaa suuhun! Varmuuden vuoksi opettajan on kuitenkin otettava huomioon oppilaiden allergiat elintarvikkeiden suhteen. Useat aineet saattavat värjätä ihon lisäksi myös vaatteita ja silloin on noudatettava varovaisuutta työskennellessä.
  • Rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri, vapaat kulkureitit ja ajan tasalla oleva ensiapupakkaus takaavat kerholaisten perusturvallisuuden.