main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kulttuurimaantieto

Kerhossa on esitetty neljän kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla tehdään kokeellisia tai tutkimustehtäviä. Sen lisäksi on esitetty muutamia ideoita tai pohdintakysymyksiä edesauttaakseen keskustelua kerhotunnin aikana.

 


1. kerhokerta - Matkustan ympäri maailmaa

Johdatus kerhoon:

- kerhon perussäännöt

- turvallisuus

- raportointi

Leveys- ja pituuspiirit

 • Maapallo on jaettu leveys- ja pituuspiireihin. Leveyspiireillä tarkoitetaan maan pinnalla olevan kohteen sijaintia päiväntasaajalta, joko etelään tai pohjoiseen. Pituuspiirillä tarkoitetaan taas maan pinnalla olevan kohteen sijaintia itä-länsisuunnasta, niin kutsutulta nolla-pituuspiiriltä. Leveyspiireillä luonnollinen nolla-kohta on päiväntasaaja, mutta pituuspiireille on sovittu nolla-pituuspiiri, joka kulkee Greenwichin kaupungin läpi. 
 • Pituus- ja leveyspiirejä merkitään asteilla. Pituuspiirin asteluvut vaihtelevat välillä 0-180 astetta joko itäistä tai läntistä pituuspiiriä, sen mukaan missä ne ovat Greennwichistä katsottuna. Itäistä pituuspiiriä merkitään yleensä kirjaimella E ja läntistä kirjaimella W. Leveyspiirit voivat vaihdella asteikolla 0-90. Päiväntasaajalta etelään päin olevia leveyspiirejä kutsutaan eteläiseksi leveydeksi ja sitä merkitään S-kirjaimella. Päiväntasaajalta pohjoiseen olevia leveysåiirejä kutsutaan pohjoiseksi leveydeksi ja sitä merkitään N kirjaimella.
 • Matkustan ympäri maailmaa, oppilaan ohje (pdf)
 • Matkustan ympäri maailmaa, tehtäviin liittyvät kuvat (pdf)

2. kerhokerta - Makea vesi

Makea vesi

 • Vesi on kaikkien eliöiden tärkeimpiä rakennusaineita eikä ilman vettä maapallolla varmaankaan olisi elämää. 97% kaikesta vedestä on suolaista juomakelvotonta vettä. Makeasta vedestä taas 77% on sitoutunut manner- ja vuoristojäätikköihin.
 • Pysyäkseen elossa ihminen tarvitse vähintään 2,5 l vettä päivässä.
 • Suomessa tulee hanasta raikasta ja puhdasta juomakelpoista vettä. Näin hyvin eivät asiat ole suinkaan koko maailmassa. Miljoonat ihmiset kärsivät puutteellisesta juomaveden saannista ja joissakin maissa kiista juomavedestä synnyttää sotia valtioiden välillä.

Miltä makea vesi maistuu

 • Veden maistiaiset, opettajan ohje (pdf) ja oppilaan arviointitaulukko (pdf)
 • Ennen varsinaista tehtävää on hyvä keskustella kerholaisten kanssa, mistä maistiaisissa on kyse. Maistamalla haetaan maistettavasta aineesta sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla ainetta voidaan kuvailla. Eri ihmiset tunnistavat samasta aineesta eri makuja. 
 • Veden maistiaisissa vesi voi maistua makealta, pehmeältä, miellyttävältä, maukkaalta, happamalta, metallin makuiselta, pilaantuneelta jne.
 • Makean veden myynti on taloudellisesti kannattava. Kauppojen hyllyillä on paljon erimerkkisiä pullovesiä. Jotkut suomalaiset käyttävät paljon rahaa saksalaisen tai ranskalaisen pulloveden ostamiseen. Kerholaisten kanssa voidaan pohtia kannattaako se. Maistuuko ulkomaalainen pullovesi paremmalle kuin suomalainen vesijohtovesi?

Puhdistetaan vettä, oppilaan ohje (pdf)


3. kerhokerta - Kartat ja projektiot

 • Maan pinta on pallomainen, mikä luo haasteen sen piirtämiselle tasoksi kartalle. Tätä voi aluksi havainnollistaa kerholaisille lyhyen tehtävän avulla, opettajan ohje (pdf)
 • Kerhokerralla huomioitavaa: Kerhokerta olisi hyvä suorittaa paikassa, jossa on uuni käytettävissä (esim. koulun kotitalousluokka). Mikäli uunia ei ole käytettävissä, voi työn toteuttaa myös muulla kuin ruoka-aineilla. Kerholaisten allergiat ym. on hyvä selvittää etukäteen ennen ruoka-aineilla työskentelemistä. Kerhokerralle voi pyytää myös luvan makean syömiseen, sillä tarkoituksena on, että kerholaiset saavat leipomisen jälkeen joko syödä tai viedä tekeleensä kotiin.
 • Leivotaan Eurooppa, opettajan ohje (pdf)

4. kerhokerta - Pelejä ja leikkejä maailmalta

 • Millaisia leikkejä leikitään esimerkiksi Vietnamissa? Entä Mosambikissa? Tässä tehtävässä tutustutaan erilaisiin leikkeihin. Kerholaisten kanssa voi pohtia, muistuttaako joku peleistä jotain suomalaista peliä tai leikkiä. Opettajan ohje (pdf)


Palaute kerholaisilta

Kerhokokonaisuuden päättyessä on tärkeää pyytää kerholaisilta ja huoltajilta palautetta kerhosta. Palautteen avulla saat tärkeää tietoa kerhon onnistumisesta ja voit kehittää kerhoa tulevaisuutta varten.

 

(Päivitetty 29.6.2015)