main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Teemakokonaisuuden "Metsä I" turvallisuusohjeet

  • Kerhossa noudatetaan samanlaisia perusturvallisuusohjeita kuin oppitunneillakin. Työohjeissa käytettävät välineet ja aineet ovat suurilta osilta yksinkertaisia ja kerholaisille jo arkielämästä tuttuja.
  • Lasiesineet voivat särkyä. Silloin sirpaleet kerätään talteen ja oppilaiden on puettava jalkineet jalkaan, jos ne on otettu jostain syystä ennen työskentelyä pois. Jos sirpaleita on erittäin paljon tai ne ovat pieniä, työskentely on ehkä syytä lopettaa kokonaan. Pitää myös muistaa, että tavallinen lasi ja ns. laboratoriolasi kerätään erikseen.
  • Rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri, vapaat kulkureitit ja ajan tasalla oleva ensiapupakkaus takaavat kerholaisten perusturvallisuuden.