main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Tarkkaillaan säätä

Sää –kerhossa perehdytään sään havainnointiin askartelemalla säänhavainnointi laitteita. Sää –kerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla rakennetaan jokin sään havainnointia helpottava laite. Sen lisäksi on esitetty muutamia ideoita tai pohdintakysymyksiä edesauttamaan keskustelua kerhotunnin aikana.

Taustamateriaalia Sää –kerhoon:
• Kirja: Ilmakehä ja sää. (Karttunen, Koistinen, Salitkoff, Manner. 1998.)
• Kirja: Sää. (Paasonen. 2004)
• Ilmatieteen laitoksen kotisivut www.fmi.fi
• Sääkartat ja sääennustekartat sanomalehdissä

 


1. kerhokerta – Johdanto ja ajanmittausvälineet

 • Johdatus kerhoon
  - kerhon perussäännöt
  - turvallisuus
  - raportointi

 • Sää ja ilmasto
  - Ilmakehän olosuhteista, kuten sateesta, tuulesta ja auringonpaisteesta, muodostuu kunkin alueen hetkellinen sää. Sää voi muuttua hitaasti tai nopeasti. (Tiedon maailma 2000, Otava.)
  - Alueen ilmasto muodostuu sen pitkän ajanjakson tyypillisistä säistä. Sää vaihtelee päivittäin, mutta ilmasto pysyy samana. (Tiedon maailma 2000, Otava.)

 • Ajanmittausvälineet
  - Sään tarkkailussa tarvitaan usein tietoa myös kellonajasta tai tarvitaan ajanmittausta, esimerkiksi tuulen nopeuden mittauksessa. Tästä syystä ensimmäisellä kerhokerralla rakennetaan kaksi kelloa: aurinkokello ja tiimalasi.
  - Tiimalasin rakennusohje (pdf-tiedosto)
  - Aurinkokellon rakennusohje (pdf-tiedosto)

 


2. kerhokerta – Ilman kosteus

 • Säähavainnot ja sään mittaaminen. Millaista säätä on luvattu huomiseksi? Entäs ensi viikolle? Miksi sää kiinnostaa ihmisiä? Miksi sitä on niin vaikea ennustaa?

 • Mitä voidaan mitata:
  - ilman kosteus
  - ilmapaine
  - ilman lämpötila
  - ilman virtaus – tuuli
  - mitä muuta mitataan? tai voitaisiin mitata? (ed. lisäksi esim. sademääriä, pilvisyyttä)

 • Kosteusmittarin rakennusohje (pdf-tiedosto)
  - kun mittari on valmis, voidaan pohtia mittarin tarkkuutta ja myös sitä millainen tarkkuus on riittävä kerhotyöhön.

 • Pohdintakysymyksiä:
  - Mitä eroa on tihkulla ja sateella?
  - Miten kuvailet kuivan lumisateen ja rännän?
  - Millainen on sadepilvi?
  - Kuvailee kostean ilman säätä.
 • Kasvit ja sää. Miten kasvit ovat sopeutuneet ilmastoon? Reagoivatko kasvit myös säähän?
  - havupuut pohjoisessa ja lehtipuut tropiikissa
  - kukkien avautuminen auringon paisteessa
  - muita havaintoja kasveista ja niiden sopeutumisesta säähän ja ilmastoon

 • Eläimet ja sää. Eläinten sopeutuminen ilmastoon ja säähän.
  - paksu turkki ja lyhyet raajat arktisilla alueilla
  - talvihorros
  - tasalämpöiset ja vaihtolämpöiset eläimet ovat eri lailla riippuvaisia esim. auringonpaisteesta
  - muita havaintoja kasveista ja niiden sopeutumisesta säähän ja ilmastoon

 • Käpypuntarin rakennusohje (pdf-tiedosto)
  - ilman kosteuden mittaaminen kävyn avulla

3. kerhokerta – Ilmanpaine

 • Mitä ilma on? Painaako ilma? Miten paljon ilmaa on Maapallon ympärillä? Matalan ja korkean paineen sään vertailu.

 • Havainnollistetaan ilmanpainetta tutkimalla lämpimän ilman kohoamista ja matalapaineen syntyä, ohjaajan ohje (pdf-tiedosto)

 • Kun ilma liikkuu horisontaalisesti, se tuntuu tuulena. Kohonnut ilma näytäytty pilvinä. Miltä ilman kohoaminen näyttää ja miksi ilma liikkuu ylöspäin matalapaineen alueilla?

- Ilmanpaine ja lämpötila, ohje (pdf-tiedosto)


4. kerhokerta – Pilvet

 • Mitä pilvet ovat? Miten ne muodostuvat? Ohje (pdf-tiedosto)

 • Bilvibongaus: Samassa yhteydessä voi kerholaisten kanssa tutkia myös erilaisia pilviä ja niiden syntyä. Mikäli sää sallii, voi kerholaisten kanssa lähteä ulos pilvibongausreissulle. 

Erilaisia pilviä ja apua tunnistukseen:

- Yle Oppiminen, pilvityypit

- Ilmatieteenlaitos, pilvikuvasto

 


5. kerhokerta – Tuuli

 • Tuulen suunta ja voimakkuus. Heikon tuulen ja myrskytuulen eron pohtiminen. Miten ihminen käyttää tuulta hyödykseen?
  - purjehdus
  - sähkön tuottaminen

 • Tuulimittari rakennusohje (pdf-tiedosto)

 


6. kerhokerta – Lämpötila

 • Mitä ilmalle tapahtuu, kun se lämpenee? (Tämän työn voi suorittaa myös demonstraationa) Opettajan ohje (pdf)
 • Voiko jään sulamiseen vaikuttaa muullakin kuin lämpötilalla? Opettajan ohje (pdf)
 • Myös paine voi aiheuttaa lämpöä ja sulattaa jäätä. Opettajan ohje (pdf)

 


Palaute kerholaisilta


Kerhokokonaisuuden päättyessä on tärkeää pyytää kerholaisilta ja huoltajilta palautetta kerhosta. Palautteen avulla saat tärkeää tietoa kerhon onnistumisesta ja voit kehittää kerhoa tulevaisuutta varten.

 

(Päivitetty 18.6.2015)