main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Teknologiaa tiedekerhossa

Teknologiakerhossa askarrellaan erilaisia laitteita ja mietitään, missä tarkoituksessa näitä laitteita voisi käyttää hyväksi. Teknologiakerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (a´ 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla rakennetaan yksi laite. Sen lisäksi on esitetty ideoita siihen miten näitä rakennelmia voisi käyttää hyväksi eri luonnontieteiden tai muiden tieteiden yhteydessä.

Taustamateriaalia Teknologiakerhoon:
• Kirja: Uusi kuinka kaikki toimii. (Macaulay. 2005)


1. kerhokerta – Johdanto ja virtapiiri (Integrointi kemiaan ja maantietoon)

 • Johdatus kerhoon
  - kerhon perussäännöt
  - turvallisuus
  - raportointi

 • Rakennetaan arvaustaulu, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)
  - Arvaustaulua voi käyttää useamman oppiaineen yhteydessä. Ideana on, että tehtävässä on kaksiosaisia väittämiä tai kysymyksiä ja vastauksia. Esimerkiksi voi arvaustaululla voi kerrata alkuaineiden nimiä ja kemiallisia merkkejä, EU:n valtioita ja niiden pääkaupunkeja tai muuta. Arvaustaulun ja laput voi päällystää kontaktimuovilla ja kiinnittää tauluun sinitarralla. Näin laput kestävät monta käyttökertaa.

2. kerhokerta – Virtapiiri (Integrointi terveystietoon)

 • Rakennetaan käden vakauden ilmaisin, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)
  - Tehtävää voi vaikeuttaa, tekemällä pienemmän ilmaisimen renkaan ja monimutkaisemman kuvion metallilangasta. Voi myös kilpailla siitä, kuka on nopein tai tekee vähiten virheitä.

 • Kun ilmaisimen rengasta viedään eteenpäin metallikuviossa, on ensimmäisellä kerralla keskityttävä todenteolla. Toiset oppivat tehtävän nopeammin kuin toiset ja toiset ovat taas nopeampia, kuin toiset.
  - Mitä hyvä suoritus vaati tekijältä? (keskittymistä, harjoittelua)
  - Ovatko hyvin suoriutuvat muissakin asioissa hyviä? (opittuja taitoja voi käyttää hyväksi monessa asiassa, joskus joku taidoista on opittu jopa tietämättä)
  - Miten ensimmäisellä kerralla heikommin suoriutuneet voisivat parantaa suoritustaan?

 • Toisinaan myös tehtävästä muuten hyvin suoriutuneet, tekevät paljon virheitä.
  - Mitkä asiat vaikuttavat keskittymiseen? Esimerkiksi hyvin iloiset tai surulliset asiat voivat häiritä keskittymistä. Joitakin taas jännittää, kun muut katsovat. Myös sairastuminen voi vaikuttaa käden vakauteen. Kerholaiset voivat keksiä lisää syitä, miksi ei aina pystytä keskittymään vaativiin tehtäviin täysillä. He voivat myös pohtia tai kertoa asioista, jotka auttavat rauhoittumaan ja keskittymään tehtäviin.

3. kerhokerta – Magnetismi

 • Rakennetaan onnenpyörä, oppilaan ohje (pdf-tiedosto) (Integroitavissa moneen oppiaineeseen)
  - Koska pyörän etupuoli on vaihdettava, sitä voi käyttää monen asian arpomiseen. Ohjeessa pyörän etupuolelle on kirjoitettu numeroita, mutta ne voidaan korvata esimerkiksi kuvilla tai sanoilla. Numerot voivat tarkoittaa järjestystä tai määrää tai niille voidaan keksi muita merkityksiä.
  - Eläinten ja kasvien kuvat pyörässä: jos saa kasvin kuvan täytyy nimetä kasvilaji ja jos saa eläimen kuvan täytyy nimetä eläinlaji.

4. kerhokerta – Rakenteet (Integrointi maantietoon)

 • Sillat kuuluvat rakennettuun ympäristöön ja jokainen kerholainen on varmaan nähnytkin jonkinlaisen sillan.
  - Pohditaan yhdessä, millaisia siltoja, mistä materiaalista ja mihin tarkoitukseen rakennettaan.
  - Jokaiselle parille annetaan piirustuspaperia ja leluauto tai muita painoja. Sitten sovitaan, että rakennetaan esim. 25 cm pituinen silta, jonka on kannatettava tietty paino.

 • Rakennetaan silta, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)
  - Ohjeessa tutustutaan ristikkotyyppiseen kestävään rakennelmaan.

5. kerhokerta – Lujuus ja suojauskyky (Integrointi biologiaan ja terveystietoon)

 • Rakennetaan suojakypärä kananmunalle, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)

 • Pohditaan kerholaisten kanssa, miten ihminen on luonnostaan suojautunut erilaisilta iskuilta ja mitä hän voi tehdä suojautuakseen.
  - Esimerkiksi lihakset ja rasva ovat melko hyvä suoja luille kevyiltä iskuilta.
  - Miksi päätä on syytä suojata erilaisten urheiluharrastuksien tai pyöräilyn yhteydessä? (Tutustutaan kallon ja aivojen rakenteeseen)

6. kerhokerta – Valo (integrointi fysiikkaan)

 • Rakennetaan valoputki, oppilaan ohje (pdf-tiedosto)
  - Miten valo etenee? Taittuuko valo kulman taakse?

Palaute kerholaisilta

Kerhokokonaisuuden päättyessä on tärkeää pyytää kerholaisilta ja huoltajilta palautetta kerhosta. Palautteen avulla saat tärkeää tietoa kerhon onnistumisesta ja voit kehittää kerhoa tulevaisuutta varten.