main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Vuosi luonnossa

Vuosi luonnossa -kerhossa tutustutaan vuodenkiertoon Suomen luonnossa. Kuudella kerhokerralla (á 1,5h) perehdytään vuorotellen jokaiseen vuodenaikaan ja lopulta sidotaan vuosi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Jokaisella kerralla tehdään vähintään yksi kokeellinen tutkimus liittyen kerhokerran aiheeseen. Kerhon kaikki tehtävät on suunniteltu toimimaan myös heikommin suomenkieltä puhuville kerholaisille.

Kerhon tavoitteina ovat hauskuus, tieteelliseen uteliaisuuteen ja ihmettelyyn rohkaiseminen, ryhmätyötaitojen vahvistaminen ja suomenkielen taidon karttuminen tekemisen ohessa. Kerhokokonaisuus on melko tiivis paketti, eikä kerhokerroilla ole erikseen varattu aikaa siivoamista varten. Ohjaajan tuleekin itse arvioida, mitä kuhunkin kerhokertaan sisällyttää ja osa ehdotetuista tehtävistä kannattaa säästää lisätehtäviksi.


1. kerhokerta: Aloitus

Ensimmäisellä kerhokerralla tutustutaan kerhoon ja kerholaisiin. Tehdään ensimmäinen kokeellinen tutkimus ja harjoitellaan raportin kirjoittamista. Tutustutaan kerhon aiheeseen ja toimintatapoihin sekä kerhossa olijoihin leikkien, tutkimisen ja piirtelyn keinoin.

 • Aloitetaan kerho kokoamalla sanoja sanapankkiin. Jokaisen kerhokerran sanaehdotukset on kuvattu Käytännön asiat -tiedostoon (pdf).
 • Jatketaan tutustumista nimibingon (pdf) ja lankakeräleikin avulla (pdf).
 • Seuraavaksi kerholaiset piirtävät lempivuodenaikansa valmiille metsäpohjalle (pdf). Valmiit työt esitellään lyhyesti ringissä, minkä jälkeen työt kerätään talteen ja säilytetään viimeistä kerhokertaa varten. Kerholaisten tulee muistaa nimetä työnsä!
 • Tutustumisen jälkeen voidaan lähteä pohtimaan kerhon yhteisiä sääntöjä (pdf).
 •  Aloitetaan herneiden kasvatuskoe (pdf).
 • Harjoitellaan tutkimusta ja tehdään työ Ihmeellinen aine (pdf), jonka jälkeen täytetään tutkimusraportti (pdf).
 • Kerhon viedään loppuun patsasleikin (pdf), palautteen ja loppuauringon kautta (pdf).

 


2. kerhokerta: Syksy

Kerhokerralla tutustutaan syksyyn ja sen ilmiöihin talveen valmistautumisen näkökulmasta.

 • Kerho voidaan aloittaa virittäytymällä teemaan kuvin sanoin tai vaikka lyhyellä videopätkällä.
 • Leikitään jo tuttua patsasleikkiä (pdf)
 • Kerhokerran tutkimus on Ilmapallosienet (pdf), jossa kasvatetaan pienryhmissä ilmapallosieniä kukkaruukussa (sovelletaan ohjetta, piirtämällä haamun sijaan sieni ilmapalloon) ja kirjoitetaan lopuksi tehtävästä nelikenttäraportti (pdf).
 • Seuraava teema on muuttolinnut ja siinä kerholaiset taittelevat ja koristelevat paperista lennokkilinnun (paperilennokki).
 • Eliöiden valmisteluun talvikauteen tutustutaan rastitehtävien (pdf) avulla (talviturkki, ruokavarasto, etelään muutto, ruska). Jako ryhmiin sienikuvien avulla (pdf). Rasteilla kerätään pisteitä!
 • Kerhon päättyy palautteeseen ja loppuaurinkoon (pdf).

 


3. kerhokerta: Talvi

Luonnon näkökulmasta pohditaan talvesta selviytymistä ja eläinten tekemisiä talvella. Lisäksi tuodaan esille talven iloja.

 • Kerho voidaan aloittaa virittäytymällä teemaan kuvin sanoin tai vaikka lyhyellä videopätkällä.
 • Leikitään jo tuttua patsasleikkiä (pdf).
 • Jaetaan kerholaiset ryhmiin talvieläinten (pdf) avulla, esim. jänis, orava, lumikko, poro, punatulkku.
 • Kerhokerran tutkimus on Kuurankukkien kasvattaminen (pdf), jossa kasvatetaan pienryhmissä kuuraa lasipurkkeihin ja kirjoitetaan myöhemmin tulosten selvittyä tehtävästä nelikenttäraportti (pdf).
 • Askarrellaan paperista lumihiutaleita (vinkkejä www-sivulta) sillä aikaa, kun kuurankukat valmistuvat. Jos kerhotilassa on sopiva seinä, voidaan lumihiutaleet käydä kiinnittämässä sinne lumisateeksi.
 • Tehdään värikästä jäätaidetta jäästä, suolasta ja vesiväreistä (pdf).
 • Tutkitaan jänniä jälkiä (pdf) yhdistämällä oikeat eläimet jälkiinsä, minkä jälkeen tehdään itse kummallisille eläimille jälkiä perunalla ja porkkanalla painelemalla.
 • Vaihtoehtoisesti voidaan askarrella maitotölkistä linnuille ruokinta-automaatti (pdf).
 • Kerhon päättyy palautteeseen ja loppuaurinkoon (pdf).

 


4. kerhokerta: Kevät

Kerhokerran aiheena on kevät, luonnon toipuminen ja kasvun alkaminen.

 • Kerho voidaan aloittaa virittäytymällä teemaan esimerkiksi heijastamalla dokumenttikameralla seinälle keväisen kuvaan, josta kerholaiset saavat tulla ympyröimään kevään merkkejä.
 • Leikitään jo tuttua patsasleikkiä (pdf).
 • Leikitään ringissä Takatalvirallia (pdf), jossa joukkueet kisaavat siitä, ehtiikö kevät vai talvi ensin toisen ohi.
 • Harjoitellaan lintujen tunnistamista (pdf) Maa-meri-laiva -logiikalla toimivan leikin avulla, jossa juostaan oikean linnun kuvalle, kun kuullaan sen ääni. Keskellä on erikoisalue, johon mennään, kun laulava lintu on vieras.
 • Jakaudutaan pareihin lintujen äänien avulla (pdf) ja sen jälkeen leikitään kasvuvaihepeliä (pdf), jossa yhdistetään saman lajin eri vaiheet toisiinsa.
 • Kerhokerran tutkimus on Jääpalan sulattaminen (pdf), jossa pienryhmät yrittävät sulattaa jääpalaa mahdollisimman tehokkaasti eri tavoin ja kirjoitetaan tehtävästä nelikenttäraportti (pdf).
 • Kerhon päättyy palautteeseen ja loppuaurinkoon (pdf).

 


5. kerhokerta: Kesä

Kerhokerralla tutustutaan kesäiseen kasvuun ja kukoistukseen.

 


6. kerhokerta: Koonti

Viimeisellä kerhokerralla kootaan kaikki vuodenajat yhteen vuodenkierroksi ja tuodaan kerho mukavaan päätökseen.

 • Aloitetaan kerho leikkimällä jo tuttua patsasleikkiä (pdf).
 • Seuraavaksi kerholaiset piirtävät lempivuodenaikansa valmiille metsäpohjalle (pdf). Piirtämisen jälkeen ohjaaja jakaa kerholaisille ensimmäisen kerran vuodenaikametsät vertailtavaksi. Onko kuva muuttunut? Onko lempivuodenaika vaihtunut?
 • Askarrellaan ryhmissä kollaasit vuodenajoista, jotka lopuksi kootaan seinälle yhteiseksi vuodenkierroksi (pdf).
 • Välileikkinä voidaan leikkiä läpsyä.
 • Leikitään leikkiä "Paina punaista lehteä seinällä" (pdf), jossa kaikkien kerholaisten tulee yhdistää voimansa etsiessään palkintoa! Hauska salapoliisitehtävä toteutetaan käyttäen punakaalimehua pH-indikaattorina.
 • Pohditaan parasta paikkaa siten, että kerholaisia ohjeistetaan valitsemaan kerhotilasta sellainen paikka, jossa tapahtui jonkin kerhokerran aikana jotain heidän mielestään erityisen mukavaa. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, jokainen saa vuorollaan kertoa lyhyesti, miksi on siinä, missä on. Mikäli kerhotila on vaihtunut kerhokokonaisuuden aikana, kannattaa tätä muuttaa esim. siten, että kerholaiset piirtävät paperille tai esittävät muille mukavimman asian kerhossa.
 • Kerhon päättyy palautteeseen ja loppuaurinkoon (pdf)
(Päivitetty 29.1.2016)