main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Tiedekasvatus :: Tiedekerho :: Tiedekerhon perustaminen

Tiedekerhon perustaminen

Tiedekerhossa on mahdollista

- Hmm... Tästä materiaalia tiedekerhoon?

  • käyttää monipuolisia työtapoja
  • integroida eri oppiaineita
  • ottaa huomioon eritasoiset oppijat, jolloin kaikki voivat kokea onnistumisen tunnetta
  • kehittää vastuuta
  • kehittää herkkyyttä
  • kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten
  • kehittää kykyä havainnoida erilaisia ilmiöitä.

 

Ideoita suunnitteluun ja ohjaukseen kirjasta

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. (pdf)

(päivitetty 3.8.2016)