main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

”Vihreä kortti” laboratorioon

Tiedekerhossa voidaan sopia, että kerholaisten on ansaittava laboratoriotyöskentelyyn oikeuttava kortti. Kortti nostaa oppilaiden motivaatiota kohti turvallisempaa työskentelyä laboratoriossa. Saatuaan kortin, oppilas joutuu ottamaan vastuuta omasta työskentelemisestään. Kortti on henkilökohtainen.

Kortilla voi olla monia ominaisuuksia:

  • Se voi olla määräaikainen.
  • Se voi vanhentua.
  • Ilman sitä ei saisi missään nimessä tehdä tiettyjä laboratoriotöitä.
  • Sen voi ”hyllyttää” jne.

Korttiin voidaan sisällyttää monia asioita. Kerhonohjaaja voi itse päättää kerhossa olevien mahdollisuuksien mukaan, mitä hän oppilailta vaatii. Ohjaaja voi laatia säännöt myös yhdessä oppilaiden kanssa.

Aihealueet voivat olla esimerkiksi:

  1. Säännöt laboratoriossa (syöminen, juominen, suojavarusteet, kulkuväylät, siisteys, jätteet)
  2. Työturvallisuus (paloturvallisuus, ensiapu, sähkölaitteet, hätäsuihku)
  3. Aineet koululaboratoriossa (haisteleminen, maisteleminen, annostelu, varoitusmerkit)
  4. Koululaboratorion välineet


Lopullinen vastuu turvallisesta työskentelystä on aina kerhonohjaajalla! Oppilaille annetaan vastuuta, mutta ei siirretä sitä kokonaan heille. Ohjaaja luo turvallisen oppimisympäristön.