main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Rahoituksen hakeminen tiedekerhotoimintaan

Tiedekerho rahoitetaan kerhomuodon mukaan.

Tapauksissa, jossa kerho on kirjoitettu koulun työ- tai vuosisuunnitelmaan:

 • Se on perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa.
 • Palkkiot maksetaan opetustoimen rahoituksesta opettajien virkaehtosopimuksen mukaan.
 • Osallistumismaksuja ei saa periä.
 • Kerhonohjaajat ovat useimmiten opettajia tai muita työsuhteessa kouluun olevia asiantuntijoita.
 • Yhteistyötä voidaan tehdä muiden kunnan toimialojen kanssa (esimerkiksi ohjaaja voi tulla nuorisotoimen puolelta).
 • Kustannuskuormitusta voidaan keventää käyttämällä maksuttomia kerhomateriaaleja tai ulkopuolisten tuottamia materiaalipaketteja.
Useissa kouluissa tiedekerhotoimintaan ei löydy rahallisia resursseja. Silloin kerhon ohjaaja voi harkita rahoituksen hakemista koulun ulkopuolelta.


Kerhoa järjestävä taho voi hakea avustuksia esim. läänihallituksilta, erilaisilta säätiöiltä tai Suomen Kulttuurirahastolta (www.skr.fi). Kerhoilla on hyviä kokemuksia paikallisilta Lions-klubeilta (www.lions.fi) saamasta tuesta.

Tiedekerhon voi koululla järjestää mm. seuraavasti:

 • Järjestäjänä seurakunta tai järjestö esim. vanhempainyhdistys.
 • Ohjaajina opettajia tai muita asiantuntijoita, joille järjestäjä maksaa palkan.
 • Osallistumismaksut mahdollisia.
 • Opetusministeriön lääninhallitusten kautta koordinoima taloudellinen tuki.
 • Sponsorointi.
 • Kerho kansalais- tai työväenopiston kurssiksi.