main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Raportointi

Kerhotyöskentelyn ja -tuotosten tallentamiseen tavalla tai toisella kannattaa panostaa. Tiedekerho tarjoaa tilaisuuden harjoitella tieteellisen työskentelyn aakkosia, kuten työsuunnittelmie ja tulosten ylöskirjoittamista.

Kerholainen

 • selkeyttää raportoinnilla tehtävän työn eri vaiheet,
 • oppii selvittämään, mitä välineitä ja aineita hänellä on koetta varten,
 • joutuu pohtimaan, mitä kokeessa tulee tapahtumaan,
 • oppii kertomaan mitä kokeessa todella tapahtui,
 • joutuu miettimään, pitikö oletus paikkansa vai ei, ja mitkä tekijät vaikuttivat lopputulokseen,
 • pohtii, missä tilanteessa hän omassa elämässään on törmännyt tutkittavaan ilmiöön.


Kirjallisen raportin sijaan tai lisäksi raportoida voi

 • julisteella,
 • näyttelemällä,
 • kuvaamalla videon,
 • hyödyntämällä koulun kotisivuja,
 • piirtämällä sarjakuvan,
 • kokoamalla näyttelyn,
 • jne.