main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Tiedottaminen tiedekerhotoiminnasta

Hyvä mainos kerhon toiminnasta houkuttelee kerholaiset mukaan. Joskus pelkästään jo sopiva kerhon nimi riittää mainokseksi.

Vanhemmat ja oppilaat saavat ensisijaisen tiedon järjestettävistä kerhoista koulun kerhotarjonnan kautta. Opettajan on siis huolehdittava, että tiedot kerhosta ovat ajoissa listalla. Mikäli kerho järjestetään tai rahoitetaan koulun ulkopuolisten tahojen avulla, kerhonohjaaja lähettää itse tiedot vanhemmille.

On kaikkien kannalta parasta, että säännöistä ja ohjelmista on sovittu etukäteen ja muutoksista ilmoitetaan aina sen mukaan kun niitä ilmenee. Mikäli vanhempien yhteystietoja ei ole kerätty jo ennen, viimeistään tiedotuskirjeen yhteydessä nämä on pyydettävä ilmoittamaan.

Sisältöjen ja materiaalien hankinnan ohella kerhonojaajan on otettava mm. huomioon myös tilojen käyttö, kerholaisten vakuutusasiat ja allergiat tai muut sairaudet sekä mahdolliset kotiinkuljetukset.

Ohessa malli tiedotuskirjeestä (doc-tiedosto) Kilonpuiston koulun tiedekerholaisten vanhemmille.