main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TieKas työryhmä - laatua tiedekasvatukseen


TieKas työryhmässä on mukana edustajia seuraavista tahoista (tilanne tammi-helmi 2010):

Helsingin yliopiston LUMA-keskus
Heureka
Kaurialan lukio
Lyyra-plus Oy
Opetushallitus
Science-verkosto
Tampereen normaalikoulu
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
Tekniikan museo
Tiedeopetusyhdistys ry

Yhteistyötä tehdään lisäksi (tilanne tammi-helmi 2010) Helsingin yliopiston, opetusministeriön ja Suomen Akatemian kanssa.


Osallistuminen työryhmään on vapaaehtoista ja kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Työryhmä käyttää työskentelyalustana Moodle-ympäristöä ja kokoontuu fyysisesti n. kerran kahdessa kuukaudessa.

Työryhmän tärkeimmät tavoitteet:


1. Tiedekasvatuksen käsitteistön määritteleminen
2. Tiedekasvatuksen suuntaviivojen määritteleminen
3. Alueellisen ja kansallisen tiedekasvatuksen yhteistyön - tiedekasvatuspolun - määritteleminen ja suunnitteleminen
4. Hankesuunnitelman valmisteleminen, jolla taataan tasavertainen ja laadukas tiedekasvatus kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja
Merike Kesler
merike.kesler(at)kerhokeskus.fi
050 3390 286