main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Tiedekasvatus :: Tutki-Kokeile-Kehitä

Tule mukaan tukemaan lasten ja nuorten tiedekasvatusta ja lahjoita Tutki-Kokeile-Kehitä stipendirahastoon!

Kehittämiskeskus Opinkirjo on saanut Poliisihallitukselta luvan (RA/2017/979, myönnetty 12.10.2017) kerätä varoja TuKoKe-stipendirahastoon koko Suomen alueelta (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) aikavälillä 1.1.2018-31.12.2019. Kaikki kerätyt varat käytetään TuKoKe-oppilasstipendeihin vuosien 2017-2020 aikana. Käytännön asioista vastaa ja lisätietoja antaa Opinkirjo (opinkirjo(at)opinkirjo.fi).

Pienelläkin summalla on suuri merkitys! Lahjoituksen voi tehdä pankkisiirtona tilille

FI41 8146 9710 1417 88 (Saaja: Kehittämiskeskus Opinkirjo)

Laskun viestikentässä voi halutessaan kertoa lahjoittajan nimen. Lahjoittajien nimiä ei julkaista.

TuKoKe on perustettu 1979 ja vuosien aikana tuhannet lapset ja nuoret ovat päässeet näyttämään osaamistaan tieteiden ja teknologian aloilla.

Kiitos Sinulle – panoksesi merkitsee paljon ja kohdistuu suoraan lapsille ja nuorille!

Lisätietoja:

Merike Kesler, merike.kesler(at)opinkirjo.fi, puh. 050 432 2058

 

TULE MUKAAN HARRASTAMAAN TIETEITÄ JA TEKNIIKKAA 

Toiminnan kotisivut osoitteessa www.tukoke.fi ja liity seuramaan TuKoKen uutisia osoitteeseen
www.facebook.com/tutkikokeilekehita

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on Tekniikan Akateemisten TEK:in ja Opinkirjon lapsille ja alle 21-vuotiaille nuorille suunnattu tiede- ja teknologiatoiminta, jonka tavoitteena on herättää, rohkaista ja tukea kiinnostusta tiedettä ja tekniikkaa kohtaan. TuKoKe antaa mahdollisuuden saada palautetta omasta tutkimustyöstään, päästä esille ja tavata muita samanhenkisiä lapsia ja nuoria.

TuKoKe on Suomen ainoa tiedekilpailu, johon voivat osallistua kaikki alle 21-vuotiaat. Osallistujat jakautuvat neljään sarjaan:

  • Esi- ja alkuopetus (I)
  • 3 –9.-luokkalaiset (II)
  • Muut alle 21-vuotiaat (III)
  • Eri-ikäisten sarja (Y)

Tieteenaloja tai oppiaineita ei ole rajattu. Työn aihe on siis vapaa. Muodoltaan se voi olla vaikkapa tutkimusprojekti, keksintö tai tietokoneohjelma. Työ voidaan tehdä harrastuksena tai osana tavallista koulutyötä, yksin tai kavereiden kanssa. Syventävien tai valinnaisten kurssien projektityöt sopivat hyvin TuKoKeseen.

Työt täytyy lähettää vuosittain 1.2. mennessä. Parhaiten onnistuneet työt kutsutaan lopputapahtumaan, jossa jaetaan rahapalkintostipendejä sekä edustuspaikkoja kansainvälisiin tiedekilpailuihin EUCYS:iin, GENIUS Olympiadiin ja Intel ISEF:iin. Vuonna 2018 STEK Sähkökisa on osa TuKoKe-kilpailua. Työn aiheen ei tarvitse rajoittua sähkön käsittelyyn fysiikan ilmiönä, vaan sähkö työn aiheena voidaan ymmärtää laajemmin. Sähkökisaan osallistutaan samanaikaisesti kuin TuKoKeenkin.

Tulemme kouluille pitämään mahdollisuuksien mukaan infoja kilpailusta. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut infosta.

Tukimateriaalia ohjaukseen: Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen (pdf)

(Päivitetty 9.10.2018)