main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Tutki-Kokeile-Kehitä työtä ohjaa neuvottelukunta

Kilpailun neuvottelukunnan puheenjohtajat:

1980-1991 Pääjohtaja, vuorineuvos Yrjö Pessi, Kemira

1992-1993 Johtaja, professori Matti Peltonen, Teollisuuden Koulutusvaliokunta

1994-1999 Pääjohtaja Markku Mannerkoski, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus

2000- 2007 Johtaja Jukka Koivisto, Taloudellinen tiedotustoimisto

2008-2009 Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT

2010- professori Kalevi Ekman, Aalto-yliopisto