main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Tiedekasvatus :: Tutki-Kokeile-Kehitä :: Päiväkoti Metsäpolun Kivitutkimuksia

Kivitutkimuksia Päiväkoti Metsäpolussa

Taipalsaarelaisessa Päiväkoti Metsäpolussa esikoululaiset ovat jo monen vuoden ajan tehneet tutkimuksia Kirsi Rehusen ja muiden lastentarhanopettajien johdolla. Syksyllä 2010 lastentarhanopettajat Kirsi Rehunen ja Susanna Kauppinen johdattivat Ketunleivät- ja Linnunlaulu-esikoululaisryhmät jännittävien kivitutkimusten pariin. Keväällä 2011 ryhmät osallistuivat projektillaan Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailuun ja voittivat nuorimpien sarjan ensimmäisen palkinnon.

 

Tutkimusprojekti kesti koko syksyn. Sen aikana lapset vertailivat kivien ulkomuotoa ja ominaisuuksia. Kiviä kerättiin erityisesti päiväkodin pihasta ja metsäretkiltä. Lapset perustivat päiväkodin pihalle kivikaivoksia, joista osa tutkimuksissa käytetyistä kivistä ”louhittiin”. Metsäretkillä mittailtiin kivien ympärysmittoja ja etsittiin alueen suurinta kiveä.

 

 

Kivissä huomattiin olevan eroja pinnan karheudessa, kiillossa ja siinä, kuinka helposti ne murenevat tai naarmuttavat lasia. Joissain kivissä havaittiin erikoinen tuoksu ja joistain kivistä lähti kipinöitä, kun niitä hakattiin toisella kivellä. Kivien hakkaamisessa suojalasit olivat tarpeen.

 

Joidenkin kivien huomattiin tarttuvan magneettiin. Kuvassa kivitutkija Leevi näyttää mallia.

 

Osan kivistä huomattiin piirtävän värillisen viivan sulakkeeseen. Kuvassa kivitutkija Peppi näyttää, miten kiviä tutkitaan sulakkeen avulla. 

 

Lapset suunnittelivat myös erilaisia välineitä kivien hiomiseen. Kuvassa on Leevin suunnittelema kivenhiomalaite. Laite oli esillä Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun näyttelyssä Tekniikan museossa.

Kivitutkimuksien yhteydessä lapset oppivat myös millä tavoin jääkauden jäljet näkyvät kivissämme ja mikä jäljet on aiheuttanut.

Koko tutkimusprojektin ajan lapset esittelivät innokkaasti havaintojaan päiväkodin henkilöstölle, muiden ryhmien lapsille ja kotiväelleen. Myös monet ulkopuoliset osallistuivat tutkimuksiin esimerkiksi tuomalla tutkijoille mielenkiintoisia kiviä. Osa lapsista vieraili projektin aikana myös Lappeenrannan kalkkikivikaivoksessa opastetulla kierroksella. Retkeen osallistuivat päiväkodin henkilöstön lisäksi myös äitejä ja isiä sekä mummoja ja vaareja. Tutkimusprojekti  edisti yhteishenkeä koko päiväkodissa ja yhdisti eri sukupolvia.

Kivitutkimukset koettiin niin innostaviksi, että tutkimusten päätyttyä maan routaantuessa lapset jatkoivat tutkimista vielä vapaa-ajallaan. Esikoululaiset saivat myös muut päiväkodin lapset innostumaan. Monet seuraavana vuonna esikouluun tulevat lapset olisivat halunneet myös tutkia kiviä. Seuraavana syksynä uusilla esikoululaisilla oli kuitenkin jo uudet tutkimusaiheet.

Kuvassa on Kivitutkimuksia-työn posteri Tekniikan museon näyttelyssä. Koko tutkimusprojektin ajan ohjaajat ottivat paljon valokuvia ja ja kirjoittivat säännöllisesti ylös lasten havaintoja ja ajatuksia. Tämä helpotti raportin ja posterin kasaamista myöhemmin.

Kun Ketunleivät- ja Linnunlaulu-esikoululaisryhmät voittivat palkinnon Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailussa, päätettiin palkintorahat käyttää retkeen spektroliittikaivokselle. Retki oli koko tutkimusprojektin huipennus! Kaivoksella sai kerätä mukaan niin paljon spektrolittiä, kun jaksoi kantaa.

 

Kuvat:

Hanna-Kaisa Mikkola ja Kirsi Rehunen. Osan kuvista on Kirsi Rehunen ottanut kivitutkimusprojektin aikana. Osa kuvista on otettu myöhemmin, kun Kirsiä ja lapsia haastateltiin päiväkodissa.

Lue myös:

Miten vastaukset saa tietää? (pdf)