main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Tiedekasvatus :: Tutki-Kokeile-Kehitä :: Tutki-Kokeile-Kehitä palkitut 2017

Nuoret tiede- ja teknologiahuiput koolla Tekniikan museossa Tutki-Kokeile-Kehitä 2017 -finaalissa

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on kannustanut ja tukenut lapsia ja nuoria tutkimaan ja kehittämään jo yli 35 vuoden ajan. Vuodesta 1979 järjestetty kilpailu on Suomen pitkäaikaisin lapsille ja nuorille suunnattu tiede- ja teknologiakilpailu. Se on avoin kaikille alle 21-vuotaille lapsille ja nuorille. Kilpailu käydään neljässä sarjassa: alku- ja esiopetus, peruskoulu, toinen aste sekä uutuutena Y sarja, jossa tekijät sijoittuvat iältään eri sarjoihin. Tieteenaloja ei ole rajattu ja osallistua voi tutkimuksella, projektilla tai keksinnöllä. Kilpailun tavoitteena on kannustaa ja innostaa lapsia ja nuoria tiede- ja teknologiaharrastukseen.

Vuoden 2017 TuKoKe-kilpailuun saapui 164 työtä, joita oli tekemässä noin 250 lasta ja nuorta. Kilpailun neuvottelukunta päätti puheenjohtajansa, Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekmanin, johdolla kutsua finaaliin yhteensä 34 työtä.

Palkintojenjakotilaisuudessa 31.3. Tekniikan museolla jaettiin yhteensä lähes 16 000 euroa stipendeinä. Lisäksi kuusi työtä palkittiin edustusmatkalla kansainvälisiin tapahtumiin. Finaalissa jaettiin myös erikoispalkintoja ja palkittiin ohjaajia.

Lisätietoa kilpailusta:

www.tukoke.fi
www.facebook.com/tutkikokeilekehita

Finaalityöt palkittiin seuraavasti: 

Sarja I, esi- ja alkuopetus

1.palkinto 300 € jaettiin töille                    

Selkärangattomien tutkimuksia (Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva, Ohjaaja Kirsi Rehunen ja Taru Kivelä)

Työssä on etsitty vastauksia selkärangattomia koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä olivat mm. voiko leppäkerttu törmätä lentokoneeseen, onko nämä kaikki leppäkertut venäläisiä ja onko hämähäkki vaarallinen. Työn aikana tekijät tutkivat myös kastematoja ja lähettivät tutkimustulokset Helsingin yliopistolle. Työ on monipuolinen katsaus selkärangattomien maailmaan.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Rohkeasti esitetty työ, jossa näkyivät omat kokemukset. Esitys oli havainnollistava ja toi esiin hienon yhteistyön tekijöiden välillä.

 

Dinosaurusten sukupuutto (Hirvi Rafael, Stenman Valtteri ja Viiperi Martti, Kaustisen keskuskoulu 1.-6., Ohjaaja Soili Hanhikoski)

Työssä tutkitaan miksi dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon. Tekijät tutustuivat neljään eri teoriaan, mutta heille jäi hieman epäselväksi, mikä niistä on oikea.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Hyvin rajatun tutkimuskysymyksen käsittelyssä ollaan osattu pohtia syitä ja seurauksia. Tekijät ovat ymmärtäneen teorian käsitteen hienosti ja osasivat arvioida luotettavuutta.

 

KOLME PÖLLÖÄ - Tutkittavana lehtopöllö, sarvipöllö ja viirupöllö (Hämeenkorpi Siiri, Takalo-Raasakan koulu, Ohjaaja Jenni Vikki)

Työssä on tutkittu kolmea eri pöllöä. Kyseiset pöllöt ovat tekijän lempipöllöjä. Jokaisesta linnusta selvitettiin minkä pituisia ne ovat, mitä ne syövät, millaisessa ympäristössä ne elävät, kuinka paljon ne painavat ja miten ne ääntelevät. 

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Omasta innostuksesta ja harrastuneisuudesta lähtenyt työ, johon tekijä on aidosti sitoutunut. Työssä on hieno tekninen toteutus ja esillepano.

 

Tunnustuspalkinto 250 € jaettiin töille 

Miten käärme pistää? (Kola Anniina, Rauma Saana ja Sandfält Anna, Kaustisen keskuskoulu 1.-6., Ohjaaja Soili Hanhikoski)

Miten pöllö pystyy kääntämään päätä (Koskinen Milla, Lipponen Milla ja Virkkala Salli, Kaustisen keskuskoulu 1.-6., Ohjaaja Soili Hanhikoski)

 

 Sarja II, 3.–9.-luokkalaiset

 1. palkinto 800 € jaettiin työlle

Laaja saunatutkimus (Vesterinen Miro ja Gunasekara Sami, Rantakylän yhtenäiskoulu, Ohjaaja Merja Kankaanpää)

Työ on toteutettu fysiikan lämpöopin opiskelutyönä. Tekijät ovat itsenäisesti opetelleet lämpöoppia ja soveltaneet oppimaansa tutkiakseen erilaisia asioita saunasta. Työssä otetaan selvää mm. mitä tapahtuu, kun heitetään löylyä, missä kohdassa lauteita on lämpimin paikka, vaikuttaako löylyveden lämpötila ja mikä on löylyn etenemisnopeus. Työssä ihmistä mallinsi vedellä täytetyt astiat, joiden lämpötilan muutosta tutkittiin.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Laaja perusteellinen ja mielenkiintoinen tutkimus, jossa saatu hienoja tutkimustuloksia. Erinomainen esitys, posteri, ulkoasu ja ständi.

 

2. palkinto 650 € jaettiin työlle

Lehmästä ratsu (Pajukangas Alisa, työ tehty itsenäisesti kotona)

Työssä pohditaan, miten lehmästä saisi ratsun. Tekijä kertoo työssä omista vasikoistaan. Tekijä on haastatellut eläinlääkäriä ja serkkuaan, jolla on lehmäratsu. Työssä verrataan lehmän rakennetta hevosen rakenteeseen ja pohditaan mitä lehmä voi oppia. Tekijä kertoo omia kokemuksiaan koulutuksen alusta ja odottaa innolla koulutusprosessin jatkoa.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Omasta arjesta noussutta tutkimuskysymystä on lähestytty monipuolisesti ja perusteellisesti. Innostuneisuus aiheeseen nousi esille. Hyvin toteutettu havaintomateriaali.

 

Kemiran erikoispalkinto 500 € jaettiin työlle

Huulipunien käyttöominaisuuksien optimointi (Meriläinen Riikka, Polttila Nea ja Jyrkiäinen Jenna, Kartanonkosken koulu, Ohjaaja Juha Hakkarainen)

Työssä vertaillaan kahden eri valmistajan huulipunan ominaisuuksia. Tutkimus on toteutettu Taguchi-monimuuttujamenetelmällä. Tutkimuksessa toinen vertailtavista huulipunista oli kalliimpi ja toinen edullisempi ja tekijöiden tavoitteena oli kumota ennakkoluuloja kalliimman huulipunan paremmuudesta. Tulosten mukaan kuitenkin kalliimpi huulipuna oli parempi kuin edullisempi. Johtopäätösten mukaan testatut huulipunat sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Omakohtainen työ, jota ovat olleet tutkimassa innostuneet oppilaat. Erinomainen osoitus monipuolisesta kemian tutkimuksesta. Havainnollistava ständi ja hyvin esitetty työ.

 

3. palkinto 450 € jaettiin työlle

Tutkimus työmuistista (Sipari Iiris, Lehtikallio Emma, Pouhula Emmi ja Johansson Julia, Kartanonkosken koulu, Ohjaaja Juha Hakkarainen)

Työssä on tutkittu työmuistia 6-luokkalaisilla. Koehenkilöille annettiin 10 numeron tai neljän sanan sarjoja, jotka heidän tuli 10-15 sekunnin opettelemisen jälkeen kirjoittaa ylös. Toisessa osassa numero- ja sanasarja luettiin henkilöille ääneen kaksi kertaa, jonka jälkeen he kirjoittivat muistamansa paperille. Tulosten mukaan luetut sarjat muistettiin paremmin kuin kuullut sarjat.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Tartuttu rohkeasti mielenkiintoiseen ja vaikeaan aiheeseen. Vahva posteri ja esitys. Tekijät osasivat asiansa ja tunnistavat virhelähteensä hyvin.

 

Tunnustuspalkinnoilla a´ 300 € palkittiin seuraavat työt

The Rulers of the World - Good Bad Microbes (Yousfi Adam, työ tehty itsenäisesti kotona)

Työturvallisuus-sovellus (Rintala Eemil ja Parikka Aukusti, Lehtisaaren koulu, Ohjaaja Markus Suni ja Merja Jokinen)

Rahan merkitys Valioliigassa menestymiseen (Talvinko Eppu, Pakilan yläaste, Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin)

3D-tulostettujen ABS- sekä PLA-muovien sopivuus kotitalouksien eri käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa (Haapaniemi Vili, Pakilan yläaste, Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin)

Millä autolla kannattaa ajaa (Höök Eki ja Letonsaari Miska, Alaviitalan koulu, Ohjaaja Tea Loikkanen)

Tutkimuksia elintarvikkeilla valinnaisainekurssilla_2017 (Forsman Erika, Häkkinen Hanna, Kanerva Franseska, Niemelä Pihla, Poijärvi Sara ja Salonen Heidi, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Riina Riutankoski)

Pelastetaan pallo (Teerikangas Elina, Köyhäjoen koulu, Ohjaaja Tanja Rajala)

Pelihiiret ja pelinäppäimistö (Känsäkangas Niko, Kurikka Eemeli ja Myllymäki Eetu, Köyhäjoen koulu, Ohjaaja Tanja Rajala)

Shakkiturnausten paritusalgoritmin kehittäminen (Järviniemi Olli ja Takala Jaakko, Pikkolan Koulu)

Ydinvoima ja energian tuotanto (Laukka Lotta, Ohtonen Ronja ja Oksa Benjamin, Ritaharjun koulu, Ohjaaja Kaisa Ikäheimonen)

 

Sarja III, lukio ja ammattikoulu

1. palkinto a´ 1300 € jaettiin töille

Which types of genes are most significantly differentially expressed in lung and lymph node tissue? (Rua Stefan, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Marjo Petäjäaho)

Työssä on vertailtu ja analysoitu internetissä jaettua geenisekvensointidataa keuhkoista ja imusolmukkeista. Saatujen tulosten mukaan tietyt geenit ekspressoituvat erilaisissa määrissä keuhkoissa ja imusolmukkeissa. Keuhkoissa ilmentyi enemmän kehon pintaan liittyviä geenejä, kun taas imusolmukkeissa ilmentyi enemmän immuunijärjestelmään liittyviä geenejä.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Hyvin rakennettu vaativa työ, jossa selkeät tulokset. Erittäin kiinnostava avointen tietoaineistojen hyödyntäminen. Tekijä on hyvin perehtynyt käytettäviin analyysimenetelmiin ja avointen tietoaineistojen mahdollisuuksiin tässä kontekstissa. Työ, joka aitoa nykytutkimusta.

 

An Application Of Queuing Theory On Relief Systems (Owiti Barry, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Jarmo Hurri)

Työssä etsitään vastausta kysymykseen "Miten kenttäsairaalan potilaan läpäisyaikaa voidaan mallintaa jonoteorialla, ja miten mallin avulla voidaan ennustaa tarvittavan henkilökunnan määrää?" Työssä tutkitaan kenttäsairaaloita, joiden toimintaa kuvataan vuokaavioina. Työssä on havaittu, että potilaat voivat kulkea kolmea erilaista polkua, joka kuvattiin matemaattisesti. Näin johdettiin malli, jolla voi arvioida sairaalan tarvitsemaa henkilömäärää kriisitilanteissa.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Merkittävä työ, jossa esitetään ratkaisu aitoon ongelmaan. Työ osoittaa erinomaisesti matematiikan merkityksen vaativien ongelmien ratkaisemisessa - matematiikalla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Hyvin raportoitu ja esitetty työ. Tekijää osoittaa innostuneisuutta ja filosofista pohdintaa. Hyviä ideoita jatkotutkimukseen.

 

2. palkinto 1100 € jaettiin työlle

Mikrobitutkimus (Hartikainen Timo, Tampereen klassillinen lukio, Ohjaajat Ville Kivisalmi ja Elina Luoma-aho)

Työn tavoitteena on karakterisoida monipuolisesti ja erilaisia menetelmiä käyttäen lukion työtilojen erilaisilta pinnoilta otetuista kontaktinäytteistä eristettyjä ja viljeltyjä bakteeripuhdasviljelmiä. Näytteitä kerättiin mm. pöytien, kahvojen ja rappukäytävien kaiteiden pinnoilta. Näytteistä havaittiin kokki- eli pallobakteereja.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Täsmällisesti toteutettu työ, jossa perusmenetelmillä päästy pitkälle. Erinomainen koeasetelma. Hyvin esitetty ja havainnollistettu. Työ mahdollista oppimiskokemuksen monella eri alalla.

 

3. palkinto 900 € jaettiin työlle

What are the social and structural reasons behind vertical segregation of women employees at top management in the Finnish private sector? (El-Khoury Anna Kristiina, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Agnieszka Janus-Hiekkaranta)

Työssä esitetty tutkimuskysymys on ”Mitkä ovat sosiaaliset ja rakenteelliset syyt naisten vertikaaliseen segregaatioon ylimmässä johdossa Suomen yksityisellä sektorilla?” Työssä esitetään, että on olemassa kolme pääasiallista syytä naisten syrjintään ylemmässä johdossa: naisten ura, ”lasikatto” ja yksilön sekä perheen odotukset. Työ on toteutettu tutkimalla kansainvälisiä sopimuksia, lainsäädäntöä, tutkimusraportteja ja tilastoja.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava: Tärkeä tutkimus, jossa yhdistetään monia tieteenaloja. Innostava, ajankohtainen ja keskusteluja herättävä teema. Tutkimus, jossa näkymättömän tehdään näkyväksi.

 

Tunnustuspalkinnoilla a´ 400 € palkittiin seuraavat työt

Vapauden merkitys Tuomas Kyrön romaanissa Liitto (Nevasuo Vera, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Ohjaaja Anni Grönroos)

Investigating the effect of alcohol and carboxylic acid derived alkyl group lengths in volatility of esters (Öhrnberg Ronja, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Katariina Yliheikkilä)

Which antibacterial properties between grapefruit seed extract, oregano oil and tea tree oil vs. benzoyl peroxide inhibits the growth of face bacteria the best, by measuring the diameter of the zone of inhibition by a millimetre ruler? (Gyanwali Rashwita, Mattilden IB, Ohjaaja Jamie Craig)

Dynamic Rope and Impact Forces in Climbing (Wirén Miranda, Ressun lukio, Ohjaaja Jukka Hatakka)

Intelligence of Unicellular Eukaryotes: The true slime mold, Physarum polycephalum, discriminating between food sources of different quantities (Asunmaa Essi, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Ohjaaja Marjo Petäjäaho)

Pyco: säveltävä ohjelma (Hauhio Iikka, Kaimio Lassi, Helsingin Matematiikkalukio, Ohjaaja Ville Tilvis, Paulu Laine)

Syitä kansa- ja oppikoulujen arkkitehtuurin muutokseen 1945-1968: Miten ja miksi suomalainen kouluarkkitehtuuri muuttui vuosina 1945-1968? (Zheng Kitty, Ressun lukio, Ohjaaja Ilkka Kuivalainen)

Tandemshakkiohjelman käyttöliittymä (Kivimäki Kasper, Päivölän matematiikkalinja, Ohjaaja Esa Lappi)

Salaus päivittäisessä elämässä (Mecklin Max ja Jäkkö Joel, Päivölän matematiikkalinja) 

Tutkimus siitä miten kalsiumkarbonaatin massa, munankuoren paksuus, ja munanvalkuaisen pH, poikkeavat vapaan-, luomun, ja virikehäkki lajin Gallus gallus domesticus munien kesken, ja mitkä ovat näiden suhteet toisiinsa (Lappalainen Ruth, Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, Ohjaaja Katariina Yliheikkilä)

****

Kansainvälisiin tapahtumiin Suomea lähtevät edustamaan seuraavat työt ja ohjaajat

* Intel International Science and Engineering Fair kilpailuun matkustavat Iikka Hauhio ja Lassi Kaimio (Pyco: säveltävä ohjelma), Joel Jäkkö ja Max Mecklin (Salaus päivittäisessä elämässä) sekä Aukusti Parikka ja Eemil Rintala (Työturvallisuus-sovellus). Ohjaajana mukaan lähtee Ville Tilvis. Kilpailu järjestetään 14-19.5. Los Angelesissa.

* European Union Contest for Young Scientists järjestetään 22.-27.9. Tallinnassa, Virossa. Kilpailuun Suomea edustamaan lähtevät Barry Owiti (An Application Of Queuing Theory On Relief Systems) ja Stefan Rua (Which types of genes are most significantly differentially expressed in lung and lymph node tissue?) Ohjaajana kilpailumatkalla on mukana Jarmo Hurri.

* GENIUS Olympiad järjestetään 12.-17.6. Oswegossa, New Yorkissa. Kilpailussa Suomea edustaa tieteen osalta Ruth Lappalainen (Tutkimus kananmunan ominaisuuksien eroista vapaa-, luomu-, ja virikehäkkilajin välillä).

***

Kilpailun neuvottelukunnan erikoispalkinnot jaettiin seuraaville töille

* Tekniikan museo palkitsi yhden työn, joka ilmentää keksimistä, kekseliäisyyttä ja tekniikan kehitystyötä:

Syitä kansa- ja oppikoulujen arkkitehtuurin muutokseen 1945-1968: Miten ja miksi suomalainen kouluarkkitehtuuri muuttui vuosina 1945-1968? (Zheng Kitt)

Palkintona vuoden museokortti, jolla pääsee vierailemaan maksutta lähes 160 museossa koko Suomessa.

* Teknisten aineiden opettajat TAO ry  palkitsi työn, jossa ilmenee teknologinen kekseliäisyys:

3D-tulostettujen ABS- sekä PLA-muovien sopivuus kotitalouksien eri käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa (Vili Haapaniemi)

Palkintona 100 euron rahastipendi.

* Tiedekeskus Heureka palkitsi jokaisesta sarjasta yhden työn, jossa näkyy tutkimisen riemu ja tekijä on soittanut pitkäjänteisyyttä:

Dinosaurusten sukupuutto (Hirvi Rafael, Stenman Valtteri ja Viiperi Martti)

Lehmästä ratsu (Pajukangas Alisa)

Pyco: säveltävä ohjelma (Hauhio Iikka, Kaimio Lassi)

* Tekniikan Akateemiset TEK palkitsi

Parhaan posterin ja ständin

Selkärangattomien tutkimuksia (Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva)

Tutkimuksia elintarvikkeilla valinnaisainekurssilla_2017 (Forsman Erika, Häkkinen Hanna, Kanerva Franseska, Niemelä Pihla, Poijärvi Sara ja Salonen Heidi)

Tutkimus siitä miten kalsiumkarbonaatin massa, munankuoren paksuus, ja munanvalkuaisen pH, poikkeavat vapaan-, luomun, ja virikehäkki lajin Gallus gallus domesticus munien kesken, ja mitkä ovat näiden suhteet toisiinsa (Lappalainen Ruth)

Palkintona 100 euron stipendi.

Parhaan suullisen esityksen

Tutkimus työmuistista (Sipari Iiris, Lehtikallio Emma, Pouhula Emmi ja Johansson Julia)

Palkintona 100 euron stipendi.

Työn, jossa korostuu luovuus

Huulipunien käyttöominaisuuksien optimointi (Meriläinen Riikka, Polttila Nea ja Jyrkiäinen Jenna)

Palkintona 100 euron stipendi.

Innostuneimman tutkijan

The Rulers of the World - Good Bad Microbes (Yousfi Adam)

Palkintona 100 euron stipendi. 

Työn, jossa tieteellistä menetelmää on hyödynnetty parhaalla tavalla

Intelligence of Unicellular Eukaryotes: The true slime mold, Physarum polycephalum, discriminating between food sources of different quantities (Asunmaa Essi)

Palkintona 100 euron stipendi.

Työn, jossa on käytännöllisin idea

Työturvallisuus-sovellus (Rintala Eemil ja Parikka Aukusti)

Palkintona 100 euron stipendi.

Muita erikoispalkintoja jakoivat

JunioriTieto-lehti palkitsi seuraavat työt lehden vuosikerralla:

Laaja saunatutkimus (Miro Vesterinen ja Sami Gunasekara)

Miten käärme pistää? (Anniina Kola, Saana Rauma ja Anna Sandfält)

The Rulers of the World - Good Bad Microbes (Yousfi Adam)

Ohjaajille jaettiin lisäksi seuraavia palkintoja

* Step Systems Oy:n 250 euron lahjakortilla palkitaan Markus Suni ja Merja Jokinen sekä Merja Kankaanpää.

* Suomen Luokanopettajat ry palkitsi Luokanopettajan Päiväkirjalla seuraavat ohjaajat

Tanja Rajala, Riina Riutankoski, Tea Loikkanen, Jenni Vikki, Soili Hanhikoski ja Kirsi Rehunen