main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Yks, kaks toimimaan!

Askel kerrallaan edeten kohti osallistuvaa ja osallistavaa koulua - arviointia, työkaluja ja menetelmiä!

Maksuttomassa opetusmateriaalissa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja lapsilähtöisesti ja innostavilla työtavoilla. Materiaalin tehtävät sopivat parhaiten 4.–6. luokkien oppilaille, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille luokka-asteille.

Linkki maksuttomaan aineistoon

Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen -opetusmateriaali
(https://prezi.com/q2g19zk3m0q-/yks-kaks-toimimaan/
)

Materiaalin latautuminen kestää hetken. 

Opettajan tukimateriaali (pdf) on julkaistu sähköisessä muodossa ja painettuna. Julkaisussa on taustoja, teoriaa ja  ohjeita opetusmateriaalin käyttöön. Tilaa painettu julkaisu.

 

 

Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen:

  • antaa tietoa yhteiskunnallisista teemoista ja siitä, miksi niitä on tärkeää käsitellä
  • vastaa yhteiskuntaopin oppiaineen tavoitteisiin
  • tuottaa ideoita jatkuvaan kannustavaan arviointiin, yhteisopettajuuteen eri asiantuntijuuden ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden hyödyntämiseen
  • sopii osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaista osaamista

Sähköinen opetusmateriaali on opettajan materiaali, siinä ei ole oppilaan näkymiä. Tehtävät on kuitenkin rakennettu siten, että niitä voi näyttää suoraan oppilaalle. Opetusmateriaali on esitetty myös perinteisessä muodossa PDF-kirjastossa.

Opetusmateriaalissa on teoreettisia alustuksia ja konkreettisia tehtäviä. Tehtävät on koottu tehtäväpaketteihin, jotka koostuvat kolmesta erillisestä tehtävästä. Tehtäväpaketin voi suorittaa askel kerrallaan tai valita vain tietyt itseään kiinnostavat tehtävät.

Askel I: oman luokan tehtävä

Askel II: kouluyhteisössä toteutettava tehtävä

Askel III: koulun ulkopuolisten kumppaneiden kanssa toteutettava tehtävä

Oikopolut

Materiaalin pääteemoista on koottu myös erilliset oikopolut, joihin on omat linkit. Valitsemalla linkin, käyttöön tulee vain kyseisen pääotsikon alla oleva sisältö. Muut teemat on karsittu pois.

Yks, kaks toimimaan - Materiaalin taustaa:
https://prezi.com/wrqeuk4gx_ly/materiaalin-taustaa-yks-kaks-toimimaan/

Yks, kaks toimimaan - Pedagogisia työkaluja:
https://prezi.com/6tpzep8fmudn/pedagogisia-tyokaluja-yks-kaks-toimimaan/

Yks, kaks toimimaan - Kaikki tehtäväpaketit:
https://prezi.com/5eua5lfcgyxb/kaikki-tehtavapaketit-yks-kaks-toimimaan/

Yks, kaks toimimaan - Yhteinen hyvinvointi:
https://prezi.com/otjiptw_tay_/yhteinen-hyvinvointi-yks-kaks-toimimaan/

Yks, kaks toimimaan - Vaikuttaminen:
https://prezi.com/ddhevkstefzo/vaikuttaminen-yks-kaks-toimimaan/

Yks, kaks toimimaan - Kestävä tulevaisuus:
https://prezi.com/71yvjxj70me4/kestava-tulevaisuus-yks-kaks-toimimaan/

Materiaalin PDF-kirjasto

Prezi-esityksen tekstit ja lisäaineistot:

Opettajan tukimateriaali

Yks, kaks toimimaan – Tehtäväpaketit – Kestävä tulevaisuus

Yks, kaks toimimaan – Tehtäväpaketit – Vaikuttaminen

Yks, kaks toimimaan – Tehtäväpaketit – Yhteinen hyvinvointi

Aktiivisuuspassi: Turun normaalikoulu

Oppilaan itsearviointilomakkeet

Lomakkeet kaikkiin tehtäviin

Palaute

 Yks, kaks toimimaan! -palautelomake

 

 


HYMY-poika 18,50 € : 2
HYMY-tyttö 18,50 € : 2
Kunniakirja (suomenkielinen) 2 € : 4
Tilaajan nimi: Ulla Hiltunen
Koulun nimi: Leinolan koulu
Toimitusosoite: Sammalladonkatu 1
Postinro ja -toimipaikka: 33580 Tampere
Kunta: Tampere
Sähköpostiosoite: ulla.hiltunen@tampere.fi
Puhelinnumero: 040 1968513
Nimi: Tampereen kaupunki
Yhteisö/Organisaatio: Perusopetus/Leinolan koulu
OVT-tunnus: 00370211675213102
Laskutusosoite: PL68
Postinro ja -toimipaikka: 33101 Tampere