main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Yks, kaks toimimaan! :: Yks, kaks toimimaan! itsearviointi

 

Yks, kaks toimimaan! Materiaalin oppilaan itsearviointilomakkeet
Materiaalin jokaiselle tehtävälle on oma oppilaan itsearviointilomake. Lomakkeeseen on valittu kolme tehtävän kannalta tärkeintä asiaa, joiden osalta oppilas arvioi itseään asteikolla 1-10. Lisäksi lomakkeeseen voi lisätä vielä yhden arvioitavan asian, joko siten, että oppilas itse valitsee tai opettaja voi antaa sen kaikille yhteisesti.
Kaikki lomakkeet ovat pdf-tiedostoja.
Yhteinen hyvinvointi
* Minäkuva
Mikä on tärkeää I
Mikä on tärkeää II
Mikä on tärkeää III
Arjen aktiivisuutta I
Arjen aktiivisuutta II
Arjen aktiivisuutta III
* Ryhmässä toimiminen
Pop-up-työpajat I
Pop-up-työpajat II
Pop-up-työpajat III
Yhteiset säännöt I
Yhteiset säännöt II
Yhteiset säännöt III
* Ihmisoikeudet
Lasten oikeudet I
Lasten oikeudet II
Lasten oikeudet III
Yhdenvertaisuus I
Yhdenvertaisuus II
Yhdenvertaisuus III
Tasa-arvo I
Tasa-arvo II
Tasa-arvo III
Vaikuttaminen
* Toimijuus
Järjestöt tutuiksi I
Järjestöt tutuiksi II
Järjestöt tutuiksi III
Miten vaikuttaa I
Miten vaikuttaa II
Miten vaikuttaa III
Vaikutetaan yhdessä I
Vaikutetaan yhdessä II
Vaikutetaan yhdessä III
* Päätöksenteko
Oppilaskunta I
Oppilaskunta II
Oppilaskunta III
Kotikunnan ja kunnantalon toiminta I
Kotikunnan ja kunnantalon toiminta II
Kotikunnan ja kunnantalon toiminta III
Julkiset palvelut kotikunnassa I
Julkiset palvelut kotikunnassa II
Julkiset palvelut kotikunnassa III
Kestävä tulevaisuus
* Työelämä
Työ tutuksi I
Työ tutuksi II
Työ tutuksi III
Lähiympäristön yrittäjyys I
Lähiympäristön yrittäjyys II
Lähiympäristön yrittäjyys III
Uudet yritysideat I
Uudet yritysideat II
Uudet yritysideat III
* Kuluttaminen
Ruoka ja kuluttaminen I
Ruoka ja kuluttaminen II
Ruoka ja kuluttaminen III
Mainokset I
Mainokset II
Mainokset III
Miten vähällä selviää I
Miten vähällä selviää II
Miten vähällä selviää III
* Ympäristö
Tutkitaan lähiympäristöä I
Tutkitaan lähiympäristöä II
Tutkitaan lähiympäristöä III
Luonnonsuojelu I
Luonnonsuojelu II
Luonnonsuojelu III
Eliön arvo I
Eliön arvo II
Eliön arvo III

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin oppilaan itsearviointilomakkeet


Materiaalin jokaiselle tehtävälle on oma oppilaan itsearviointilomake. Lomakkeeseen on valittu kolme tehtävän kannalta tärkeintä asiaa, joiden osalta oppilas arvioi itseään asteikolla 1-10. Lisäksi lomakkeeseen voi lisätä vielä yhden arvioitavan asian, joko siten, että oppilas itse valitsee tai opettaja voi antaa sen kaikille yhteisesti.
Kaikki lomakkeet ovat pdf-tiedostoja.Yhteinen hyvinvointi


 

Minäkuva

Mikä on tärkeää I

Mikä on tärkeää II

Mikä on tärkeää III

Arjen aktiivisuutta I

Arjen aktiivisuutta II

Arjen aktiivisuutta III

Ryhmässä toimiminen

Pop-up-työpajat I

Pop-up-työpajat II

Pop-up-työpajat III

Yhteiset säännöt I

Yhteiset säännöt II

Yhteiset säännöt III

Ihmisoikeudet

Lasten oikeudet I

Lasten oikeudet II

Lasten oikeudet III

Yhdenvertaisuus I

Yhdenvertaisuus II

Yhdenvertaisuus III

Tasa-arvo I

Tasa-arvo II

Tasa-arvo III

 Vaikuttaminen


Toimijuus

Järjestöt tutuiksi I

Järjestöt tutuiksi II

Järjestöt tutuiksi III

Miten vaikuttaa I

Miten vaikuttaa II

Miten vaikuttaa III

Vaikutetaan yhdessä I

Vaikutetaan yhdessä II

Vaikutetaan yhdessä III

Päätöksenteko

Oppilaskunta I

Oppilaskunta II

Oppilaskunta III

Kotikunnan ja kunnantalon toiminta I

Kotikunnan ja kunnantalon toiminta II

Kotikunnan ja kunnantalon toiminta III

Julkiset palvelut kotikunnassa I

Julkiset palvelut kotikunnassa II

Julkiset palvelut kotikunnassa III

 Kestävä tulevaisuus


Työelämä

Työ tutuksi I

Työ tutuksi II

Työ tutuksi III

Lähiympäristön yrittäjyys I

Lähiympäristön yrittäjyys II

Lähiympäristön yrittäjyys III

Uudet yritysideat I

Uudet yritysideat II

Uudet yritysideat III

Kuluttaminen

Ruoka ja kuluttaminen I

Ruoka ja kuluttaminen II

Ruoka ja kuluttaminen III

Mainokset I

Mainokset II

Mainokset III

Miten vähällä selviää I

Miten vähällä selviää II

Miten vähällä selviää III

Ympäristö

Tutkitaan lähiympäristöä I

Tutkitaan lähiympäristöä II

Tutkitaan lähiympäristöä III

Luonnonsuojelu I

Luonnonsuojelu II

Luonnonsuojelu III

Eliön arvo I

Eliön arvo II

Eliön arvo III