main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Yrittäjyyskasvatusta voi toteuttaa mainiosti kerhotoimintana, sillä niiden tavoitteet ovat yhteneväiset. Yrittäjyysaiheisissa kerhoissa saadaan kaikkien vahvuudet käyttöön ja toiminta perustuu yhdessä tekemiseen. 

Kerhoja voi toteuttaa hyvin sekä ala- että yläkoulussa, sillä kaikille ikäryhmille löytyy mielekkäitä sisältöjä ja aktivoivia menetelmiä ja työtapoja.

Ovet auki yhteiskuntaan!

Opettajan omien verkostojen ohella myös kodin asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää. Myös oppilaiden harrastustoimintaa voi hyödyntää.  

Yrittäjyysaiheisissa kerhoissa

  • Opettaja on ohjaaja, mahdollistaja, oppimisympäristön suunnittelija 
  • Toiminta rakentuu oppilaiden omalle aktiivisuudelle
  • Oppilaat asettavat itse kysymyksiä, joihin halutaan saada vastaus
  • Hyödynnetään erilaisia asiantuntijoita ja etsitään yhteistyökumppaneita koulun ulkopuolelta
  • Simuloidut ja reaalimaailman tilanteet toimivat apuna: vierailut, roolipelit, asiantuntijat kerhoissa.