main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

PROJEKTIT 

Koulun omat projektit

Koulun sisäisten projektien avulla oppilaat pääsevät vaikuttamaan omaan arkipäiväänsä ja saavat kokemuksia vaikuttamisesta ja sen seurauksista. Esimerkiksi koulun viihtyvyyden parantamiseen liittyvä toiminta luo yhteisöllisyyden tunnetta koko koululle.

Muita koulun projekteja voivat olla esimerkiksi 

  • kevät- tai joulujuhlien järjestäminen
  • liikuntapäivän ideointi ja järjestäminen tai
  • kykyjen illan ja taidenäyttelyn kokoaminen.

Projektit yhteistyöverkostojen kanssa

Projektien ja hankkeiden avulla koulun seiniä voi avata myös koulua laajempien yhteisöjen pariin. Projektin lähtökohdaksi voidaan ottaa palveluksen tekeminen lähiyhteisön jäsenille tai hyvinvoinnin edistäminen kaukaisempien lähimmäisten elämässä.

Yhteistyöprojekteja voi toteuttaa esimerkiksi:

  • lähikoulujen ja -oppilaitosten 
  • alueen yritysten
  • paikallisten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. 

Yhteistyökumppaneiden valinta

Yhteistyökumppaneiden valinnassa on otettava huomioon yhteistyökumppanin julkinen kuva, toimiala ja tuotteet. Koulun tehtävänä on toimia kasvattajana ja puolueettoman tiedon jakajana. Opettajan tulee huolehtia, että mainosviestit pysyvät erillään opetusmateriaalista.

Opettajan tulee varmistaa, että myös yhteistyökumppaneiden kanssa asioista keskustellaan laaja-alaisesti ja eri näkökulmat huomioon ottaen.

Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat ohjeistaneet oppilaitoksia yritysyhteistyön pelisäännöistä, materiaalien käytöstä ja sponsoroinnista. Ohjeistusta löytyy internetistä www.kuluttajavirasto.fi ja Opetushallituksen -sivuilta www.oph.fi.