main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Projekteille kannattaa etsiä yhteistyökumppaneita lähiseudun yrityksistä, kansalaisjärjestöistä tai kunnasta. Samalla nuoret tutustuvat yhteistyökumppanin avulla yhteiskunnan eri toimijatahoihin.

Yhteistyökumppanilla on hyvä mahdollisuus esitellä oppilaille omaa alaansa konkreettisena ja toiminnallisena osana yhteiskuntaa.

Vierailut ja vierailijat

Perinteisesti yrittäjyyskasvatukseen ovat kuuluneet vierailut yrityksissä ja yrittäjien vierailut koululla. Yritysvierailujen lisäksi kansalaisjärjestöjentoimintaan tutustuminen on hyvä keino konkretisoida nuorille vaikuttamisen, työnteon ja aktiivisen elämänotteen merkitystä.

Järjestöjen kautta nuoret voivat myös löytää itselleen merkityksellisiä harrastusmuotoja ja vaikuttamiskanavia.

Yhteistyökumppaneiden valinta

Yhteistyökumppaneiden valinnassa on otettava huomioon yhteistyökumppanin julkinen kuva, toimiala ja tuotteet. Koulun tehtävänä on toimia kasvattajana ja puolueettoman tiedon jakajana. Opettajan tulee huolehtia, että mainosviestit pysyvät erillään opetusmateriaalista.

Opettajan tulee varmistaa, että myös yhteistyökumppaneiden kanssa asioista keskustellaan laaja-alaisesti ja eri näkökulmat huomioon ottaen.

Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat ohjeistaneet oppilaitoksia yritysyhteistyön pelisäännöistä, materiaalien käytöstä ja sponsoroinnista. Ohjeistus löytyy internetistä Kuluttajaviraston www-sivuilta ja Opetushallituksen EDU.fi -sivuilta.