main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN MATERIAALIT

Opinkirjo tarjoaa materiaalia yrittäjyyskasvatukseen. Julkaisuja on niin opettajien tueksi kuin oppimateriaaliksi.

Into - yrittäjyyteen! (pdf)

Alakoululaisille tarkoitettu materiaali, joka johdattaa yritteliäisiin ominaisuuksiin ja yritteliääseen elämänasenteeseen lapsen omassa arjessa.

Oppimateriaalissa tarkastellaan yritteliäisyyttä opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvan aihekokonaisuuden "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys" näkökulmasta. Materiaali sopii mainiosti myös alkuopetukseen sekä kerhotoiminnan tueksi. 

Oppimateriaalin tueksi on saatavilla Ohjaajan vinkkivihko (pdf)

 

 

Katso kaleidoskooppiin (pdf)

 Yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali opettajille. Materiaalissa kannustetaan liittämään yrittäjyyskasvatus osaksi kunkin oppiaineen opetusta. Tehtävistä osa sopii myös alakoulun 5.-6. luokkalaisille.

Materiaalissa annetaan valmiita tehtäväideoita eri oppiaineisiin. Se on tehty tukemaan opetussuunnitelman aihekokonaisuutta "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys."
 

"Kaleidoskooppi on optinen leikkikalu, johon katsoessa ympäristö muotoutuu erilaisiksi kuvioiksi. Kun kaleidoskooppia pyörittää, kuviot muuttavat muotoaan yhä uudestaan ja uudestaan. Yritteliäällä ja luovalla ihmisellä on samanlainen kyky tarkastella ympäristöään. Hän näkee saman kuin muutkin, mutta hänellä on myös toisin näkemisen taito: kyky hahmottaa tutuissa asioissa uusia kokonaisuuksia ja mahdollisuuksia."

Tehtäväideat ovat toiminnallisia ja ne kannustavat

  • oppijoiden ja oppiaineiden yhteistyöhön
  • luovaan ajatteluun
  • vastuun ottoon
  • mielipiteiden esittämiseen ja perustelemiseen
  • osallistumaan ja vaikuttamaan omissa yhteisöissä
  • asettamaan itselle merkityksellisiä tavoitteita.

Tutustu ja tulosta käyttöösi Kaleidoskoopin valittuja makupaloja!

 

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen (pdf)

Moniääninen artikkelikokoelma, jossa yrittäjyyskasvatuksen eturivin tutkijat tarkastelevat yrittäjyyskasvatusta koulutusjärjestelmän eri osa-alueilla aina erityisopetuksesta opettajankoulutukseen.

Julkaisu on tarkoitettu koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittäjille, opetuksen ammattilaisille sekä opettajaksi opiskeleville ja heidän kouluttajilleen. Voisiko koulu olla oppimisympäristö, josta ei puutu uskallusta erilaisille pedagogisille ratkaisuille ja kokeiluille, jossa erilainen osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan, ja ilmavirta käy avoimista ovista yhteiskuntaan? Saatavilla vain PDF-tiedostona.

Kirjan artikkelit erillisinä pdf-tiedostoina: