main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Yrittäjyyskasvatus :: Tavoitteet :: Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Yrittäjyydellä ja osallistuvalla kansalaisuudella on useita yhtymäkohtia.

Risto Ikonen1 on eritellyt kolme tapaa, joilla aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys kytkeytyvät toisiinsa.

 1. Toimiminen kansalaisena ja osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon edellyttää muun muassa taloudellisten asioiden tuntemusta.

  Mitä enemmän nuori oppii hahmottamaan talouden toimintaa, sen helpompi hänen on ymmärtää poliittisten päätösten seurauksia tai mahdollisuuksia.

 2. Yrittäjyyskasvatuksella kansalaista voidaan tukea säilyttämään elämänhallintansa erilaisissa elämäntilanteissa, joissa uhkana on itsetunnon tai -arvostuksen menetys.

  Talouskysymyksiä tunteva kansalainen ymmärtää, ettei ihmisarvoa tule määritellä esimerkiksi kulutuskyvyn perusteella. Yrittäjyyskasvatuksella voidaan myös tukea kansalaisen kykyä oivaltaa vaihtoehtoisia toimeentulon mahdollisuuksia muuttuvissa tilanteissa.

 3. Parlamentaarisen demokratiakäsityksen mukaan kansa päättää, millainen toiminta on hyväksyttävää. Tämän toiminnan piiriin kuuluu myös taloudellinen yritteliäisyys.

Yrittäjämäinen asennoituminen

Tämän päivän aktiivinen kansalaisuus edellyttää nuorilta yrittäjämäistä asennoitumista omaan elämäänsä.

 • Kiinnostus omaan ympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin
 • taito ottaa asioista selvää
 • kyky hahmottaa uusia kokonaisuuksia erilaisista näkökulmista ja
 • rohkeus tehdä itsenäisiä valintoja

ovat yrittäjämäisiä taitoja, jotka tukevat oman elämän hallintaa.

 


1 Ikonen, 2006, 71-72.