main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Yrittäjyyskasvatus :: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu opetuksen tueksi

OPETTAJAN ITSEARVIOINTITYÖKALU YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on maksuton itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Työkalun avulla pääsee arvioimaan omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta sekä saa kehittämisvinkkejä ja ideoita yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on rakentanut mittariston yhdessä Opinkirjon kanssa. Mukana on ollut laaja joukko opettajia perus- ja toiselta asteelta.
Mittaristo toimii siten, että opettaja vastaa kyselyyn, jossa hän arvioi opetustaan, työtapojaan, oppijoiden yritteliäisyyden kehittymistä sekä opetuksen suunnittelua, opetustilanteita ja oppimisympäristöjä viimeisen puolen vuoden ajalta. Kysymykset on laadittu siten, että niiden avulla saadaan mahdollisimman hyvä kuva yrittäjyyskasvatuksen laajuudesta ja eri osa-alueista. Jo kysymyksistä opettaja saa vinkkiä siitä, mitä kaikkea yrittäjyyskasvatus sisältää.


Vastattuaan kyselyyn opettaja saa palautteeksi sanallisen kuvauksen omasta toiminnastaan sekä numeerisen vertailutiedon siitä, miten muut vastaajat ovat keskimäärin vastanneet eri osa-alueisiin. Ajatus on, että opettajat arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti, jolloin he voivat seurata oma kehitystään. Palaute antaa myös konkreettisia ideoita opetuksen kehittämiseen. Linkkivinkkien avulla pääsee yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin. 

Tutustu ja itsearvioi osoitteessa www.lut.fi/mittaristo. Mittaristo on myös ruotsiksi.Lataa mittariston esite (pdf)

 

Hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Opetushallitus ja Yksityisyrittäjäin Säätiö.