main-page-icon
menu-button
Valikko
OPINKIRJO
OPINKIRJO :: Lausunnot ja kannanotot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Opinkirjon ja Koululiikuntaliiton kannanotto harrastamisen strategian nostoista
(7.11.2018, pdf)

Opinkirjon lausunto Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koulujen kerhotoiminnan kehittämisestä ja rahoituksesta.
(17.10.2018, pdf)

Opinkirjon lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulujen kerhotoiminnan rahoituksen kehittymisestä. Toiminnan kehittämistarpeet ja -suunnitelmat.
(10.10.2018, pdf)

Opinkirjon lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämiseksi englannin kielellä
(20.3.2018, pdf)

Opinkirjon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
(13.2.2018, pdf)

Tervehdys Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokoukseen
(24.11.2017, pdf)

Tervehdys Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen
(10.11.2017, pdf)

Opinkirjon lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2017-2019
(20.6.2017, pdf)

Opinkirjon lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -poliitikasta
(14.2.2017, pdf)

Opinkirjon arvioita koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2016 varten
(2.12.2015, pdf)

Opinkirjon lausunto hallituksen esityksestä nuorisolaiksi
(27.11.2015, pdf)

Opinkirjon lausunto luonnoksesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi
(10.10.2014, pdf)

Opinkirjon lausunto esityksestä lukiokoulutuksen uusiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi
(20.1.2014, pdf)

Opinkirjon lausunto demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa
(13.12.2013, pdf)

Järjestöjen kannanotto opetussuunnitelmaluonnoksen yrittäjyyskasvatustavoitteisiin
(18.1.2013, pdf)

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi
(8.1.2013, pdf)

Lausunto Yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien näkyvyydestä tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
(23.10.2012, pdf)

Lausunto Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistiosta
(22.5.2012, pdf)

Kerhokeskus - koulutyön tuki ry:n lausunto Tulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -asiakirjasta
(19.3.2012, pdf)

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n lausunto koulun kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteereiksi
(8.12.2011, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonnokseen
(17.10.2011, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto Koulutus ja tutkimus 2011-2016 -kehittämissuunnitelmasta
(14.10.2011, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmämuistiosta
(11.10.2010, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto Perusopetus 2010 -yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta ja selvityksiä 2010:1 muistiosta
(17.8.2010, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto kuluttajatiedon opetus - ehdotus tavoitteiksi ja sisällöiksi -asiakirjasta
(25.8.2009, pdf)

Kerhokeskuksen lausunto Opetusministeriön asettaman työryhmän esityksestä perusopetuksen laatukriteereiksi
(7.8.2009, pdf)

Lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
(28.4.2009, doc)

Lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta
(26.9.2007, pdf)

Lausunto koulutus ja tutkimus 2007-2012 kehittämissuunnitelmasta
(11.9.2007, pdf)

Lausunto opetushallituksen asemasta, roolista ja tehtävistä arviointia varten
(22.8.2007, pdf)

Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto
(5.6.2007, pdf)

Kerhokeskuksen kantoja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelmaan otettavista teemoista kokonaisuudessaan
(26.2.2007, pdf)