main-page-icon
menu-button
Valikko
OPINKIRJO
OPINKIRJO :: Mitä me teemme :: Toiminnan painopisteet 2010-2020

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2010-2020

  1. Kerho- ja harrastustoiminta oppimisympäristöjen monipuolistajana. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus kehittyä omien taipumustensa ja mielenkiintonsa mukaan. Kerhotoiminta on tässä keskeinen väylä myös järjestötoimijoille.

  2. Resilienssi ja valmiudet tulevaan. Nuori tarvitsee epävarman tulevaisuuden ja muuttuvan maailman kohtaamiseen laaja-alaisia valmiuksia. Kompetenssit ovat tulevaisuustaitoja: luovan ongelmanratkaisun, ajattelun, oppimaan oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot, motivaatio, valmiudet yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen; eettinen ajattelu ja toimintakyky, tiedot työelämästä ja yrittäjyydestä. Kaikki nämä auttavat nuorta kehittymään resilientiksi tulevaisuuden kansalaiseksi.

  3. Osallisuus. Opinkirjo edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kehittämällä ja monipuolistamalla osallisuutta tukevia toimintatapoja ja työmuotoja.

 

(päivitetty 31.3.2016)