main-page-icon
menu-button
Valikko
OPINKIRJO
OPINKIRJO :: Uutiset :: Opinkirjo kutsuu: Tule rakentamaan Ilmastokoulua!
Uutiset >> Opinkirjo kutsuu: Tule rakentamaan Ilmastokoulua!
otsikko

Opinkirjo kutsuu: Tule rakentamaan Ilmastokoulua!

Valtakunnallisen Nuorisobarometrin mukaan ilmastokysymykset ovat nuorten suurin huolenaihe. Kehittämiskeskus Opinkirjon Ilmastokoulu rakentaa toiminnallisia tapoja huoleen reagoimiseksi. Actionia ilmastomuutoksen torjumiseksi!

Kehittämiskeskus Opinkirjo käynnistää perusopetuksen Ilmastokoulun. Sen rakentamisen tueksi Opinkirjo kutsuu laajasti eri toimijoita mukaan verkostoon Ilmastokoulun toteuttamiseksi.

Ilmastokoulu tukee ilmastokysymykseen perehtymistä ja tiedonhankintaa. Sen ytimessä on laaja-alainen, eri oppiaineita yhdistävä omakohtainen ymmärtäminen ja toiminta ilmastomuutokseen vaikuttamiseksi. Näin Ilmastokoulu liittyy kiinteästi OPS2014:n tavoitteisiin.

Ilmastokoulu tuottaa opettajille ja opiskelijoille sisältökokonaisuuden, jonka avulla kouluissa voidaan toteuttaa erilaisia ilmasto- ja ympäristökasvatukseen liittyviä projekteja. Hankkeen tärkein päämäärä luoda toimivia pedagogisia työvälineitä tekemisen tueksi ja mahdollistaa monipuolisia tekemisen tapoja.

Kouluissa toteutettavat projektit avaavat oppilaille ovia julkisen sektorin, poliittisten päättäjien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa toimimiseen. Näin projekti vahvistaa nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Tulkaa mukaan! Kaikkia tarvitaan, kaikki ovat tervetulleita! Osallistumisen muodot ovat monipuolisia: tiedon tarjoaminen, nuorten mielipiteiden kuuleminen, yritysvierailut, yhteiset projektit, asiantuntijakohtaamiset, vaikuttaminen.  Kehitystyön ytimessä ovat nuoret ja heidän opettajansa. 

Yhteistyökumppanien osuus on tärkeä: he avaavat nuorille kanavia vaikuttaa ilmastomuutokseen.  Näin hankkeen tuotoksilla voi olla laajakantoisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Toimintatapa kehittyy yhdessä kokeillen.

Opinkirjo on hankkeen vastuutaho ja koordinaattori. Opinkirjo tuottaa menetelmät ja tietopankin, joiden avulla työn käytännön toteuttaminen on kaikille osallistujille helppoa ja tehokasta.

Tulkaa mukaan! Opinkirjo kutsuu eri toimijoita mukaan tekemään hankkeesta totta. Ottakaa yhteyttä ja kertokaa näkemyksenne! Mitä voimme tehdä, yhdessä? 

 

 

Jyrki Laine, jyrki.laine@opinkirjo.fi

Minna Riikka Järvinen, minnariikka.jarvinen@opinkirjo.fi; 040 5418661

 

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelutyön palvelujärjestö, jonka jäseninä on 12 suomalaista opetusalan järjestöä, mm. OAJ. Tavoitteemme on lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Lähettäjä
Webmaster
2018-11-02 12:11:30
Viimeksi muokattu
2018-11-05 13:46:24