main-page-icon
menu-button
Valikko
OPISKELIJAT
OPISKELIJAT :: Opinkirjo harjoittelupaikkana

OPINKIRJO HARJOITTELUPAIKKANA

Opinkirjo voi toimia harjoittelupaikkana korkeakouluopinnoissa!

Opinkirjo on suosittu harjoittelupaikka: aineenopettajaksi opiskelevat ovat suorittaneet soveltavaa harjoittelua liittyen tiedekasvatuksen, yrittäjyyskasvatuksen ja osallisuuskasvatuksen teemoihin (enimmäkseen historian ja yhteiskuntaopin, luonnontieteiden sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevat). Myös luokanopettajille järjestöstä voi löytyä mielekkäitä harjoittelukokonaisuuksia, joiden avulla pääsee koulutuskenttää katsomaan lapsi- ja nuorisojärjestön näkökulmasta. Järjestö on ollut harjoittelupaikkana myös ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Harjoittelun ohjauksesta vastaa yleensä erityisasiantuntija. Harjoittelu rakentuu järjestön toimintaan osallistumisesta ja esim. materiaalien sisällön tuotannosta. Harjoittelun kesto määräytyy opintovaatimusten mukaan.

Jos harjoittelupaikka kiinnostaa, ole yhteydessä Opinkirjoon tai suoraan oman alan erityisasiantuntijaan (etunimi.sukunimi(at)opinkirjo.fi).

  • Tiina Karhuvirta, historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli
  • Marjo Kenttälä, luokanopettajat
  • Minna Riikka Järvinen, ammattikorkeakoulu