main-page-icon
menu-button
Valikko
Palaute Vanha

Valtiopäivien kronologia

 

 

Valtiopäiväjärjestys säänteli myös ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan toimintaa tarkasti. Monet asiat tuli hoitaa tiettyinä päivinä tai tietyn ajan kuluessa. Myös eduskunnan järjestäytymisellä oli oma kronologiansa.

 

Valtiopäivien avajaiset

1. päivä
- edustajien valtakirjojen tarkastus klo 11.00

2. päivä
- luettelo edustajista, jotka ovat näyttäneet olevansa oikein valtuutetut
- eduskunnan täysi-istunto klo 10.00, puhetta johtaa ikäpuhemies puhemiesvaalin suorittamiseen asti
- alkaa nimenhuudolla
- valitaan puhemies ja kaksi varapuhemiestä, jotka valituksi tultuaan antavat juhlallisen vakuutuksen

Sinä päivänä ja tuntina, minkä Keisari ja Suuriruhtinas on julistanut, jumalanpalveluksen jälkeen
- valtiopäivien avajaiset, joissa eduskunta puhemiehen kautta ilmituo alamaisen kunnioituksensa

Valtiopäivien alussa
- annetaan eduskunnalle esitys varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset tulot eivät riitä

Niin pian kuin varsinaiset valtiopäivät on avattu
- on valtiovarain tila eduskunnalle näytettävä

Kolmen päivän kuluessa valtiopäiväin avaamisen jälkeen
- eduskunnan asetettava valitsijamiehet (väh. 35) ynnä tarvittavat varamiehet valitsemaan eduskunnan valiokuntain jäseniä

Viiden päivän kuluessa valtiopäiväin avaamisesta on asettava:

  • perustuslakivaliokunta
  • lakivaliokunta
  • talousvaliokunta
  • valtiovarainvaliokunta
  • pankkivaliokunta
  • tarvittaessa muitakin valiokuntia

Kunkin valiokunnan tulee kokoontua kahden päivän kuluessa asettamisestaan.

Kahdeksan päivän kuluessa valtiopäiväin avaamisesta on asetettava eduskunnan suuri valiokunta.

Neljäntoista päivän kuluessa valtiopäiväin avaamisesta
- kirjallinen eduskuntaesitys tehtävä
- kirjallinen anomusehdotus tehtävä

Kun valtiopäivät ovat lopetettavat
- jumalanpalvelus
- valtiopäivien päättäjäiset, puhemies lausuu eduskunnan alamaisen kunnioituksen ja onnentoivotukset sekä jättää valtiopäiväpäätöksen
- keisari tai Suuriruhtinas taikka se, jonka hän on sijaansa määrännyt, julistaa valtiopäivät päättyneiksi

Niillä valtiopäivillä, jotka kokoontuvat lähinnä sen jälkeen kuin Keisarin ja Suuriruhtinaan määräys asiasta on annettu.
- Keisari ja Suuriruhtinas ilmoittaa eduskunnalle laeista, joita ei ole vahvistanut. (ovat siis rauenneet)

 

 


Kirjallisuus:

Valtiopäiväjärjestys 1906
Valokuva: Museovirasto