LÄRORIK
LÄRORIK

UTVECKLINGSCENTRALEN LÄRORIK

Utvecklingscentralen Lärorik främjar barns och ungas välbefinnande. Den säkerställer barn och ungas möjlighet att växa till människor som mentalt är harmoniska, har självkänsla, är tänkande, kritiska och besitter problemlösningsförmåga. De har förutsättningar och möjlighet att delta och bli hörda i frågor som gäller dem själva i enlighet med deras ålder.

Lärorik är en serviceorganisation för barn- och ungdomsarbete som är formad av sina medlemsorganisationer. Den är verksam på området för undervisning och uppfostran i samarbete med andra aktörer.

Lärorik producerar och utvecklar service och innehåll för                                    

  • klubb- och undervisningsverksamhet
  • morgon- och eftermiddaggsverksamhet
  • hobbyverksamhet
  • vetenskapfostran
  • medborgare- och demokratifostran
  • fostran till företagsamhet
  • mediefostran