LÄRORIK
LÄRORIK :: En kort historik

KLUBBCENTRALEN SEDAN ÅR 1947


Kansakoulun Kerhokeskus 1947-1954                                                        

Kansakoulun Nuorisotyön Päätoimikunta 1955-1960

Kansakoulun Nuorisotyön keskus ry 1960-1971

Koulun Kerhokeskus ry 1972-1994

Kerhokeskus - koulutyön tuki ry 1995-


Klubbcentralens verksamhet har under 60 års tid varit organiserad under fem organisationer med olika namn. Åren 1947–1954, då verksamheten inleddes, var namnet Kansakoulun Kerhokeskus. Åren 1955–1960 bedrevs verksamheten under namnet Kansakoulun Nuorisotyön Päätoimikunta. Verksamheten i föreningsform började år 1960, då Kansakoulun Nuorisotyön Keskus ry grundades. Kansakoulun Kerhokeskus fungerade fortfarande som kontor. I början av grundskoleinstitutionen definierades även Klubbcentralens verksamhetsriktlinjer på nytt. Föreningen bytte då år 1972 sitt namn till Koulun Kerhokeskus, under vilket den fungerade åren 1972–1995.

Från år 1995 har organisationens namn varit Kerhokeskus - koulutyön tuki ry (Klubbcentralen – stöd för skolan rf). Klubbcentralen har under sin historia haft en tämligen betydande samhällelig status. Den uppstod med hjälp av Suomen Opettajain Liitto och hamnade av denna anledning direkt ut på verksamhetsfältet inom ungdoms- och utbildningspolitiken. Organisationens verksamhet har gått hand i hand med den nationella utbildningspolitiken och ungdomsarbetet. De centralaste förändringarna inom lagstiftningen eller utbildningspolitikens normstyrning har också märkts i Klubbcentralens verksamhetsinnehåll.

 

(uppdaterat 31.10.2011)