LÄRORIK
LÄRORIK :: Regionsverksamhet

LÄRORIK FUNGERAR ÄVEN PÅ LOKAL NIVÅ


Regionkoordinatorer

Utvecklingscentralen Lärorik har regionkoordinatorer i Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Raumo, Uleåborg och Rovaniemi. Regionkoordinatorerna arbetar för de klubbaktivas väl inom det egna området. De stöder kommunens klubbsamordnare, lärare och övriga klubbledare samt dem som studerar till lärare i frågor som gäller skolans klubbverksamhet. Regionkoordinatorerna fungerar även som utbildare på lokal nivå.

Kontakta Din närmaste regionkoordinator när du vill ha ytterligare information om skolans klubbverksamhet i allmänhet eller vill i samarbete ordna utbildningar om olika temaområden, såsom fostran till företagsamhet, fostran till delaktighet, mediefostran, vetenskaplig fostran och designfostran!  


 

Klubbkontaktpersoner

Vår förening har 23 klubbkontaktpersoner runt om i Finland. Klubbkontaktpersonerna är klass- och ämneslärare. Klubbkontaktpersonerna informerar lärarnas områdes- och lokalföreningar samt lärarnas fackföreningskretsar (OAY) om Läroriks projekt och material.          

 

 

 

 

 

(uppdaterat 15.1.2015)