LÄRORIK
LÄRORIK :: Styrelse

STYRELSEN ÅR 2016

 


Styrelsens ordförande
professor Leena Krokfors, Helsingfors universitet

 

Finlands Föräldraförbund rf
verksamhetsledare Ulla Siimes
vicemedlem: erityisasiantuntija Tuija Metso

Finlands Gymnasistförbund rf
projektkoordinator Pirita Ruokonen
vicemedlem: Milla Rekola

Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL
generalsekreterare Julia Petäjä
vicemedlem: Riina Havonen

Finlands Svenska Lärarförbund rf
rektor Inger Nabb
vicemedlem: iombudsman Jens Mattfolk

Finlands Övningsskollärare rf
svensklärare Anne Ainoa
vicemedlem: lärare Anu Waltari-Grundström

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
direktör Kristiina Hannula
vicemedlem: Satu Sageström-Lintula

Koululiikuntaliitto ry
vice ordförande Vesa Haapala
vicemedlem: general sekreterare Kristiina Jakobsson

Opetus ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
aluepäällikkö Virpi Lehmusvaara
vicemedlem: utbildningsdirektör Barbro Högström

Statsjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf
specialplanerare Tiina Mäkitalo
vicemedlem: planerare Ann-Christin Mitts

Suomen Luokanopettajat ry
klasslärare Piritta Siekkinen 
vicemedlem: ordförande Marko Jokinen

Sydkustens landskapsförbund rf
utvecklingschef Monica Martens-Seppelin
vicemedlem: direktör Agneta Eriksson

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
special sakkunnig Jaakko Salo, styrelsens viceordförande
vicemedlem: special sakkunnig Päivi Lyhykäinen

 

Utbildningsstyrelsen
ingen representant

Representat för Utbildningsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

 

(uppdaterat 11.4.2016)