MATERIAL
MATERIAL :: Klubb- och läromaterial

KLUBB- OCH LÄROMATERIAL

Alla andra material på finska finns här.  

Klubbverksamhet

 

Skolans klubbhandbok (pdf)

Skolans kubbhandbok hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet.

Marjo Kenttälä. 68 sidor. 2008.

 

 

 

Sinnrikt i matvärlden (pdf)

Guiden är avsedd för klubbledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidigamatvanor.

Hanna-Kaisa Mikkola. 76 sidor. 2010.

 

 

Fostran till företagsamhet

 

Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken (pdf)

Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar. Lärömaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Bokens uppgifter skall inte göras i boken, boken skall kunna användas om och om igen. Ilona Kokko. 47 sidor. 2005.

Iver -för företagsamhet! handledarens tipshäfte (pdf)

Handledarens tipshäfte är ett hjälpmedel för Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken och internetsidorna. Tipshäftet berättar om bakgrunderna till uppgifterna och ger alternativa sätt att genomföra uppgifterna i boken. Ilona Kokko. 56 sidor. 2005.


 

Titta i kalejdoskopet (pdf)

Titta i kalejdoskopet är ett undervisningsmaterial i fostran till entreprenörskap, som är avsett för lärare i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. I materialet finns rikligt med idéer för uppgifter som hjälper till att inlemma perspektiven i entreprenörskapfostran i olika läroämnen.

Ilona Kokko. Översättare Eva Wahlström. 90 sidor. 2007.


Medborgarefostran

 

Aktivt deltagande – elevkåren i skolans vardag (pdf)

Handboken är avsedd för personer som handleder elevkårer i grundskolan. Handboken innehåller praktiska exempel på elevkårsverksamhet, barns tankar och erfarenheter om påverkan samt tankar kring vad elevkårsverksamheten syftar till och i vilka sammanhang den ingår.

Tiina Karhuvirta. 47 sidor. 2009.

 

 

 

Vilken pärs - god praxis i elevkåren! (pdf)

Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövandetillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden.

 

 

 

 

Vekrstad: Världen - Klubbledaresn handbok om barnets rättigheter (pdf)

Handboken är riktad till klubbledare och lärare för årskursen 5.-6. Metoguiden fokuserar på social klubbverksamhet. Centrala teman är barns rättigheter, påverkan i gemensamma saker ock att bli bekant med globala frågor. Handboken är förverkligad tillsammans med Stiftelsen Plan Finland.

Mediefostran

 

Mediefostran inom smabarnfostran (pdf)

Publikationen är utarbetad för att stödja värderingarna, fostringsprinciperna och syftena samt den innehållsmässiga inriktningen i grunderna för planen för småbarnsfostran med tanke på mediefostran.

 

 

 

 

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen (pdf)

I denna publikation beskrivs utvecklingen av mediekunskaperna som en fortlöpande process från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan. Medieundervisningen berör alla i skolgemenskapen, och den stöder den grundläggande utbildningens mål. Syftet med detta informationspaket är att visa vad medieundervisningen behövs till. Publikationen är avsedd särskilt för rektorer och lärare i grundskolan.

 

 

 

 

Muffe och den försvunna nyckeln

I Muffe och den försvunna nyckeln uppgiftsboken bekantar vi oss med media utgående ifrån en medryckande saga och lätta och roliga uppgifter. Boken är riktad på 3-8-åringars uppfostrare och innehåller också musik-cd. Muffe och den fösrvunna nyckeln är framställt en del av undervisningsministeriets projektet Mediamuffins. Beställ.

 

Spelet

Act now -spelet

Act now -spelet skapar aktiv samhällsdebatt och utvecklar deltagarnas argumentationskonst. Spelet är producerat i skandinaviska samarbetet och det finns på finska, svenska och norska. Läsa instruktioner och kolla på spelbrädet. Att spela Act now behöver du spelkorten de kommer med spelet.