MATERIAL
MATERIAL :: Materialbeställningar

BESTÄLLNINGSBLANKETT

  • Skriv antalet produkter i luckan intill den önskade produkten och fyll i beställarens uppgifter i slutet av sidan.

  • Till produkterna tilläggs handläggningskostnader på 3 € / beställning och portokostnader enligt paketens vikt.
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.


UUSIMMAT JULKAISUT

Opas ajatteluun - Filosofiaa lasten kanssa

Opas ajatteluun - Filosofiaa lasten kanssa -kirjassa annetaan käytännöllisiä välineitä ajattelun taitojen kehittämiseen Filosofiaa lapsille -menetelmän avulla. Opasta voidaan käyttää osallisuuden ja vaikuttamisen harjoitteluun eri oppiaineissa. Menetelmä mukautuu kaiken ikäisille aina viisi-kuusivuotiaista senioreille. Kirja soveltuu Filosofiaa lapsille -menetelmään tutustumiseen kaikille opettajille ja ohjaajille.

2018. 80 sivua. MAKSUTON.

Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan opas

Oppilaskunta ymmärretään osallistavana ja osallistuvana koulun rakenteena. Kirjassa avataan oppilaskunnan ohjaajan tehtäviä, oppilaskunnan hallituksen valintaa ja hallituksen tehtäviä.

Heli-Maija Heikkinen ja Tiina Karhuvirta. 2018. 45 sivua.
MAKSUTON.


Oppimisympäristöt ilman rajoja

Julkaisu esittelee kaikkea sitä, mitä Maunulan yhteiskoulussa tehtiin Oppimisympäristöt ilman rajoja -kehityshankkeen puitteissa. Sen tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja näkökulmia muiden kouluyhteisöjen hyödynnettäväksi.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio. 2018. 51 sivua.
MAKSUTON.
MUOTOILUKASVATUS

Matka palvelumuotoiluun - opas opettajalle
(1013)

Koulu on kasvuympäristö ja oppimisen yhteisö. Oppilaan aktiiviseksi toimijaksi kasvamista tukee se, että hän voi olla yhdessä muiden kanssa kehittämässä koulua paremmin toimivaksi. Opinkirjo on yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa tuottanut opettajille oppaan palvelumuotoilun toteuttamiseen monialaisena oppimiskokonaisuutena.

2017. 74 sivua. MAKSUTON.OSALLISUUSKASVATUS

Teemana politiikka - materiaali nuorten parlamenttikerhoille
(1009)

Teemana politiikka -materiaali on tarkoitettu erityisesti Nuorten parlamentti -kerhojen ohjaajan oppaaksi ja tueksi kerhotoiminnan järjestämiseen. Materiaalissa ymmärretään poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen laajasti. Kerholaisille tuotetut tehtävät pyrkivät käsittelemään politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita mahdollisimman monipuolisesti.

Tiina Rytkölä (teksti) ja Tiina Karhuvirta (toim.), 2008. 30 sivua.
MAKSUTON.


Vaikuttavasti mukana - oppilaskunta koulun arjessa opas
(1018)

Vaikuttavasti mukana - opas on tarkoitettu peruskouluissa toimivien oppilaskunnan ohjaajien käyttöön.

Tiina Karhuvirta (toim.), 2009. 47 sivua. MAKSUTON.
TIEDEKASVATUS

Ideasta ratkaisuun 2 – virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa
(1001)

Kirjassa perehdytään luovan ongelmanratkaisuprosessin toteuttamiseen opetustyössä. Lähtökohtana on oppijalähtöisyys, kytkös jokapäiväiseen elämään ja ongelman aitous. Kirjassa annetaan käytännön työkaluja ohjata ja toteuttaa luovan onglemanratkaisun prosessia.

Merike Kesler, 2015. 64 sivua. MAKSUTON.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.
(1010)

Innostus osallistua tiede- ja teknologiakilpailuun on syntynyt - mutta mistä aloittaa? Kirjassa kuvataan kilpailutyön tekemiseen liittyviä tärkeimpiä asioita. Käsitellään tieteellistä menetelmää ja oman työn julkista esittämistä.

Merike Kesler, 2014. 33 sivua. MAKSUTON.

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta.
(1014)

Kirjaan on koottu tietoa, ideoita ja ohjeita tiede- ja teknologiakerhojen järjestäjille ja ohjaajille. Julkaisu on osa Laadukkaan kerho- ja harrastetoiminnan kehittäminen - Suomi-Viro vertaisoppimishanketta.

2015. 62 sivua. MAKSUTON.MUUT MATERIAALIT

Jännittävä sähkö ja kipinöivät laitteet
(1012)

Kirja on ilmiön sähkö käsittelyyn tarkoitettu käytännön oas opettajalle. Materiaali soveltuu käytettäväksi 3.-6. luokilla. Sen tarkoitus on antaa opettajalle välineitä toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita.

Merike Kesler, 2016. 53 sivua. MAKSUTON.


Yks, kaks toimimaan! - työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen, opettajan tukimateriaali
(1011)

Kirja toimii opettajan tukimateriaalina Prezi-ympäristössä olevalle Yks, kaks toimimaan! -materiaalille. Julkaisussa on ohjeita sähköisen materiaalin käyttöön sekä taustoja, teoriaa ja vinkkejä opettajan työn tueksi.

Marjo Kenttälä (toim.), 2015. 53 sivua. MAKSUTON.


Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin
(1008)

Opas antaa eväitä tutkia ryhmän toimintaa ja rakentaa toimivampia ryhmiä, joissa hyväksytään erilaisuus. Opettaja haastetaan tutkimaan omaa rooliaan osana ryhmää ja luopumaan valmiista vastauksista, nopeista ratkaisuista ja jatkuvasta hallinnasta.

Tiina Nikkola ja Pekka Löppönen, 2014. 50 sivua. MAKSUTON.


Kerhotoiminta osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua
(1016)

Julkaisu sisältää eri alojen asiantuntijoiden artikkeleita kerhotoiminnan arvosta ja merkityksestä niin oppilaiden kuin opettajien hyvinvoinnille.

Marjo Kenttälä ja Merike Kesler (toim.), 2009. 133 sivua. MAKSUTON.


Koulun kerhotoiminta, hyvinvointia lapsen ja nuoren elämään
(1017)

Koulun kerhotoiminta, hyvinvointia lapsen ja nuoren elämään - näkökulmia laatuun, vakiinnuttamiseen ja toimenpiteisiin.

2010. 25 sivua. MAKSUTON.
MATERIAL PÅ SVENSKA


Muffe och den försvunna nyckeln
(1006)

En ny upplaga av boken Muffe och den försvunna nyckeln har tryckats.
I uppgiftsboken bekantar vi oss med media utgående ifrån en medryckande saga och lätta och roliga uppgifter. Boken är riktad på 3-8-åringars uppfostrare. Boken innehåller också musik-cd. Boken är framställt en del av undervisningsministeriets projektet Mediamuffins.

Hanna Juntunen, 2006. 95 sidor. AVGIFTSFRI.


Aktivt deltagande - elevkåren i skolans vardag
(1015)

Handboken Aktivt deltagande är avsedd för personer som handleder elevkårer i grundskolan.

Tiina Karhuvirta (red.), 2010. 47 sidor. AVGIFTSFRI.

Toimitusosoite/Leveransadress

Tilaajan nimi / Beställarens namn*
Koulu/Yhteisö/Opiskelupaikka
Skolans/sammanslutningens namn
*
Sähköpostiosoite / E-postadress*
Toimitusosoite / Leveransadress*
Postinumero / Postnummer*
Postitoimipaikka / Postanstalt*
Puhelin / Telefon*
Lisätietoja / Ytterligare upplysningar
Ovelle-paketti 5 €


Laskutusosoite, jos eri kuin yllä/
Faktureringsadress, om annan än ovannämnda


Huom. Usein koulujen laskut tulee osoittaa kunnalle/kaupungille. Selvitäthän oikean laskutusosoitteen, kiitos!

Yhteisö/Organisaatio/Nimi
Organisation

Huom! Verkkolaskuosoite on muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai Verkkopalvelutunnus. Verkkolaskuoperaattorin tunnus on käyttämänne operaattorin tunnus (esim. Nordealla NDEAFIHH).

Verkkolaskuoperaattorin tunnus / E-faktura operatör
Verkkolaskuosoite / E-fakturaadress
OVT-tunnus / EDI-kod

Laskutusosoite / Faktureringsadress
Postinumero / Postnummer
Postitoimipaikka / Postanstalt

Laskuun tilausviite

Lisätietoja / Ytterligare upplysningar