SOLSKENSSTATYN HYMY
SOLSKENSSTATYN HYMY

TÄVLINGEN BÄSTA KAMRATEN

Folkskolans Klubbcentral arrangerade den första Bästa kamraten -tävlingen under vårterminen 1954. Slogan för tävlingen var "Hymy lähtee liikkeelle" (sv. Solskenet sprider sig). Tävlingens mål var att utse de elever i skolklasserna som bäst kunde leva upp till Solskenspojkens exemplariska livsstil. Solskenspojken är vänlig, hjälpsam, flitig och omsorgsfull, precis som en ordentlig flicka eller pojke bör vara. I slutet av vårterminen röstade eleverna i samarbete med lärarna fram en kamrat som var värdig en Solskensstaty. Denna kamrat fick sedan motta Solskensstatyn på vårfesten.

Skolorna arrangerar fortfarande tävlingen Bästa kamraten, oftast på vårterminen. Tävlingsreglerna har uppdaterats under åren. Just nu genomgår tävlingen en glansperiod: Under vårterminen sänder cirka 7 000 Solskensstatyer ut till skolorna som pris i tävlingen Bästa kamraten.

Bekanta dig med Solskensstatyn och andra Solskensprodukter på dessa sidor. Med vår beställningsblankett är det lätt att beställa Solskensprodukter.