SOLSKENSSTATYN HYMY
SOLSKENSSTATYN HYMY :: Hymy till arbetsgemenskaper

SOLSKENSSTATYN SPRIDER GOTT HUMÖR I ARBETSGEMENSKAPEN

 

Solskensstatyn Hymy har delats ut i finländska skolor sedan 1954. Solskensstatyn utdelas genom röstning till en elev som kamraterna vill tacka för att vara en bra kompis som är hjälpsam och tar andra i beaktande. Statyn symboliserar vänlighet och god social kompetens.

Utvecklingscentralen Lärorik vill dela med sig av Hymy-värdena till hela samhället, också till arbetsgemenskaper. Finns det på er arbetsplats någon som ni tillsammans vill tacka för att skapa en god arbetsgemenskap? En person som är värd ett erkännande för att vara en god arbetskamrat?

Syftet med Hymy-statyn är att ge en utmärkelse till personer som är vänliga och gör goda gärningar för sina medmänniskor.

Kriterierna har utarbetats i samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och Utvecklingscentralen Lärorik. Hymy-varumärket och upphovsrätten ägs av Utvecklingscentralen Lärorik.

 

Priser

Solskensstaty Hymy 150€/st., portoavgift 25€/staty

 

 

Kontakt för mera information: Minna Riikka Järvinen tel. +358 40 5418661 e-mail. minnariikka.jarvinen(at)opinkirjo.fi