SOLSKENSSTATYN HYMY

SOLSKENSSTATYN HYMY KAN TILLDELAS EN PERSON SOM

-Är pålitlig och rättvis.

Sköter sina egna uppgifter enligt överenskommelse. Håller andra uppdaterade om eventuella ändringar. Strävar inte efter egna fördelar utan främjar gemensamma mål. Är rättvist genom att handla öppet, transparent och konsekvent. Gläder sig över andras framgångar.

-Samarbetar konstruktivt med alla för att nå gemensamma mål i arbetsgemenskapen.

Målet med samarbetet ät att uppnå gemensamma mål och finna lösningar. Främjar gemensamma mål. Är vänlig mot sina arbetskamrater och litar på dem också i oklara situationer. Ställer sina kunskaper och kompetenser till andras förfogande och delar med sig av fungerande lösningar. Ger positiv respons till sina arbetskamrater. Utvecklar sin egen verksamhet utgående från responsen av arbetskamrater.

-Följer gemensam praxis.

Handlar enligt gemensamma överenskommelser. Förbinder sig till gemensamma mål även om hen själv är av annan åsikt. Tar upp saker till tals, om hen lägger märke till problem eller osakligt beteende.

-Är vänlig mot arbetskamrater.

Ett vänligt bemötande betyder t.ex. att man uppmärksammar andra genom att hälsa, le och fråga hur läget är. Behandlar alla arbetskamrater med respekt och jämlikhet. Är artig i sin kommunikation med andra och har ett gott uppförande. Lyssnar uppriktigt till andras åsikter och uppskattar allas insatser.

-Främjar en god sammanhållning på arbetsplatsen.

Bidrar med sina handlingar till en god stämning på arbetsplatsen och har humor. Kommunicerar öppet och rakt på sak. Skämtar inte på andras bekostnad. Accepterar att vi alla är olika. Ser de starka sidorna hos andra. Lyssnar på och stöder sina arberskamrater.

-Tar hänsyn till andra och ger arbetsro.

Beaktar arbetskamraternas arbetssituation och respekterar deras arbetsro. Ser till att inte störa andra genom sin egen verksamhet och beaktar hur den egna verksamheten kan påverka andra. Ser till att både hen själv och arbetskamraterna trivs och orkar med arbetet.

Hymy kriterier (PDF)