SOLSKENSSTATYN HYMY
SOLSKENSSTATYN HYMY :: Hymy till skolor :: Beteendekulturmaterialet

WWW.HYMYPOIKA.ORG/HYMY

Det interaktiva beteendekulturmaterialets är avsett för elever i grundskolans klasser 1-9, materialet finns endast på finska.

Materialets syfte är att öka elevernas förståelse för att visa hänsyn till andra människor och för betydelsen av goda seder i det vardagliga livet och vänner emellan. Materialets teman är tolerans och förmåga till växelverkan, att skilja på rätt och fel samt hälsosamma vanor. Eleverna får svara på uppgifternas frågor och uppmuntras till att själva fundera på och finna de egna svaren.

Materialet innehåller uppgifter för elever i klasserna 1-4 och 5-9. I uppgifterna för de yngre eleverna får vi följa med på äventyr med Leena och Lassi i berättelsernas värld. Eleverna får lösa situationer i den egna vardagen genom att leva sig in i berättelsen och fundera på alternativa händelseförlopp. I uppgifterna för de äldre eleverna betonas vikten av att fundera på svaren och finna olika synsätt självständigt eller i grupp.

Webbuppgifterna lämpar sig för arbete tillsammans med läraren, grupparbete eller elevernas självständiga arbete. Helheten med beteendekulturmaterialet understöds av att dess teman behandlas i klassen och också diskuteras på timmarna. Materialet innehåller även egna sidor för lärare med lämpliga uppgifter som anknyter till beteendekulturmaterialet. 

www.hymypoika.org/hymy (på finska)