SOLSKENSSTATYN HYMY

SOLSKENSDAGEN

Teman för Solskensdagen är hänsyn till andra, gott uppförande och bra kamratskap.

Solskensdagen kan firas som en gemensam festdag i skolan eller klassen. Till Solskensdagen hör att behandla nyss nämnda teman och arrangera tävlingen Bästa kamraten. Läraren kan bygga upp dagsprogrammet av tipsen på denna webplats eller lägga till egna idéer, eller endast arrangera tävlingen under Solskensdagen.

EXTRA PROGRAM FÖR SOLSKENSDAGEN

På Solskensdagen kan eleverna också göra uppgifter eller övningar som hänger ihop med dagens teman. Under dagen kan klasserna också diskutera gott uppförande och betydelsen av detta genom livet. På modersmålstimmen kan eleverna skriva en uppsats om lämpliga ämnen. I samband med tävlingen Bästa kamraten kan klasserna diskutera demokrati, rösträtt och möjligheter att få sin röst hörd.