SOLSKENSSTATYN HYMY

DISKUSSIONSEXEMPEL

Skötsam, duktig och ärlig har varit egenskaper som har fått känneteckna bra kamratskap redan under 50 års tid.

Debattör 1: Värderingen passar fortfarande in i dagens värld.
Debattör 2: Värderingarna är föråldrade.

Debattör 1: Man borde sluta med tävlingen Bästa kamraten.
Debattör 2: Man borde fortsätta traditionen med tävlingen Bästa kamraten.

Debattör 1: Lärarna bode rösta om vem som får statyerna.
Debattör 2: Eleverna borde rösta om vem som får statyerna.