SOLSKENSSTATYN HYMY

SOLSKENSDAGENS MORGONSAMLING

Solskensdagen kan påbörjas med en gemensam morgonsamling. Klubbcentralen publicerar årligen ett morgonsamlingsprogram för användning i skolorna. Morgonsamlingarna skrivs av representanter för föreningens samarbetspartners.

  • 2005: Klubbcentralen - stöd för skolan rf
  • 2006: Rektor Martti Hellström, Luokanopettajaliitto ry
  • 2007: Verksamhetsledare Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto KLL ry
  • 2008: Verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola