SOLSKENSSTATYN HYMY

UPPSATSRUBRIKER

På Solskensdagen eller någon dag innan denna kan eleverna skriva uppsats om ämnen som passar in i temat.

Exempel:

Gemensam diskussion om bra kamratskap: Hurdan är en bra kamrat?

Skriv upp adjektiv som har att göra med gott kamratskap på tavlan. Diskutera om hur bra kamratskap syns i klassen. Är en bra kamrat samma som en bästa vän?

Orden får stå kvar på tavlan och var och en får skriva en uppsats med anknytning till orden. Skribentena kan även själva bestämma rubrik för sin egen uppsats.

Färdiga uppsatsrubriker om ämnet:

  • Goda gärningar eller smickrande leenden
  • Lönar sig kamratskap?
  • Små gärningar gör oss glada