SOLSKENSSTATYN HYMY

SOLSKENSTATYERNA

Solskensstatyerna har delats ut som pris i tävlingen Bästa kamraten sedan år 1954. Solskensstatyernas original har skulpterats av bildhuggaren Heikki Nieminen. Numera är det konstnären Reeta Kauranen som gjuter statyerna.

Solskensstatyns pris är 19,90 euro + leveransavgift. Med statyn kan även beställas ett diplom som kostar 2 euro. Diplomet är inte avsett för att utdelas utan statyn! Rabatter: för 4-19 st. 10 % och 20 st. eller mer 20 %.

Statyerna kan beställas med den elektroniska beställningsblanketten.