SOLSKENSSTATYN HYMY

FÖRE TÄVLINGEN

Läraren/lärarkåren

 • beslutar att arrangera tävlingen
 • beslutar att utse en elev eller en pojke och en flicka bland eleverna i klassen.

Beställ statyerna i god tid

 • Räkna ut hur många statyer och diplom som behövs och beställ dessa i god tid före utdelningen. Normal leveranstid är ca två veckor. Vi rekommenderar att göra vårens beställningar innan slutet av april månad.
Beställningsblankett

I klassen är det skäl att diskutera tävlingens natur och begreppet bra kamratskap före tävlingen.

 • Bra kamratskap:
  Hurdan är en bra kamrat? Skriv t.ex. upp olika beskrivande adjektiv på tavlan. Diskutera om på vilket sätt bra kamratskap syns i klassen. Är en bra kamrat samma som en bästa vän?
  Läs reglerna för tävlingen Bästa kamraten.
  Var och en kan också fundera på vilka av en bra kamrats egenskaper som passar in på en själv.

 • Röstningsförfarande:
  Var och en bestämmer själv vem han eller hon vill röstä på. Det lönar sig inte att göra avtal med sina kompisar. Röstningen sker med slutna röstningssedlar, så att var och en har rätt att behålla valhemligheten (dvs. vem man har röstat på, jämför valhemligheten i valen för myndiga medborgare).
Se även röstningsinstruktioner