SOLSKENSSTATYN HYMY

RÖSTNINGSSÄTT 1 / RÖSTNINGSÄTT 2

Resultatet meddelas i samband med utdelningen av statyer, t.ex. under vårfesten.

 1. Gå igenom röstningsinstruktionerna
  • Vad ni röstas om? (gå igenom begreppet bra kamratskap och tävlingsreglerna)
  • Hur ni röstar? (tystnad under röstningen, sluten röstning med valsedlar, valhemligheten)
  • Rösträkning (rösterna räknas av läraren eller pålitliga elever)
  • Meddelande av resultatet (under festen då priserna delas ut).

 2. Dela ut röstsedlar till eleverna. Dela ut två stycken röstsedlar per person om ni röstar på både en flicka och en pojke.

 3. På röstningssedeln skriver eleverna sin egen kandidats förnamn och efternamn. Röstningssedeln sluts med att vika den på mitten.

 4. Eleverna lägger sin egen röstningssedel i en röstningslåda utan att visa den för någon annan.

 5. Läraren eller två pålitliga elever räknar rösterna och resultatet meddelas på festen där priset delas ut. Rösträknarna hemlighåller röstningsresultaten tills statyerna delas ut.